Dokument bioetyczny: Życie ludzkie ma zawsze taką samą wartość (wideo)

09-04-2013

Życie ludzkie jest wartością podstawową i niezbywalnym dobrem. Domaga się bezwzględnej ochrony, a więc niezależnie od okresu i jakości życia człowieka – czytamy w dokumencie Episkopatu. Wszelkie wątpliwości co do istnienia człowieka należy rozstrzygać na korzyść życia.

1817

Dziecko poczęte powinno być traktowane jako ktoś, a nie coś, ma jak każdy inny człowiek swoje prawa. Najnowsza genetyka bardzo jasno potwierdza – istota żyjąca ma już od pierwszej chwili stałą strukturę, czyli informację genetyczną. Od momentu zapłodnienia rozpoczyna się cudowny bieg każdego życia człowieka. Potrzebny jest tylko czas na właściwe uporządkowanie i przygotowanie do działania.

Trzeba stanowczo sprzeciwiać się wszelkim działaniom zagrażającym człowiekowi. Nie da się usprawiedliwić – nawet najbardziej wzniosłym celem – żadnego działania, które prowadzi do zagrożenia życia człowieka.

Wszelkie wątpliwości co do istnienia człowieka należy rozstrzygać na korzyść życia. Życie ludzkie jest wartością podstawową i niezbywalnym dobrem. Podważanie tej zasady prowadzi do stopniowego osłabiania ochrony dzieci nienarodzonych, nieuleczalnie chorych lub ludzi starszych.

Życie ludzkie ma zawsze taką samą wartość, także osób z niepełnosprawnością intelektualną bądź fizyczną. Doświadczenie bliskich tych osób pokazuje jednocześnie, że doznają z ich strony niezwykle bezinteresownej miłości i przeżywają z nimi szczególnie głębokie więzi, osoby te są dla nas świadkami wartości ludzkiego istnienia.

Chrześcijanie powinni zadbać o uzyskanie poprawnej i rzetelnej wiedzy na temat początków człowieka oraz kształtować swoje sumienie w zgodzie z nauczaniem Kościoła. Konieczne jest zaangażowanie wszystkich ludzi dobrej woli w czynną obronę ludzkiego życia od chwili poczęcia, dbałość o niedyskryminowanie rodzin, a zwłaszcza otoczenie szczególną troską rodzin wielodzietnych. Konieczna jest polityka prorodzinna. Dzieci są najcenniejszym darem małżeństwa i w największym stopniu przyczyniają się do dobra samych rodziców, którzy decydując się na większą liczbę dzieci, zyskują na wielkoduszności i nie zostają sami na starość.