W Watykanie 27 października 2022 r. zaprezentowano dokument roboczy na kontynentalny etap procesu synodalnego. Został on opracowany na podstawie syntez etapu lokalnego, które napłynęły do Watykanu ze 112 episkopatów, z wszystkich Kościołów wschodnich, dykasterii Kurii Rzymskiej, zgromadzeń zakonnych oraz ruchów i stowarzyszeń kościelnych. Poniżej prezentujemy jego polskie tłumaczenie.

Autorzy dokumentu wyrażają zadowolenie z dotychczasowego przebiegu procesu synodalnego. Twierdzą, że na poziome ogólnoświatowym zaangażowanie w ten proces przekroczyło wszelkie oczekiwania. Jego uczestnicy żyją pragnieniem Kościoła coraz bardziej synodalnego. Synodalność nie jest już dla nich pojęciem abstrakcyjnym, lecz konkretnym doświadczeniem.

Jak podkreśla się na samym wstępie, nie jest to podsumowanie ani tym bardziej dokument magisterium. Wymienia on jedynie te tematy, które pojawiły się w procesie synodalnym w poszczególnych krajach jako przejaw troski i nadziei Ludu Bożego.

Choć tematem synodu miała być synodalność, to jednak zakres tematów, którymi zajmowano się na szczeblu lokalnym jest o wiele szerszy. Autorzy dokumentu podzielili je na pięć grup tematycznych: słuchanie, które staje się przyjęciem; bracia i siostry dla misji; jedność, udział i współodpowiedzialność; synodalność nabierająca kształtów oraz życie synodalne i liturgia.

vaticannews.va / BP KEP

Dokument roboczy etapu kontynentalnego Synodu

 

BRAK KOMENTARZY