W tym roku mija dwadzieścia lat od rozbudowy sanktuarium i powołania światowego centrum kultu Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. 7 czerwca 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas wizyty w klasztorze na łagiewnickim wzgórzu, zatwierdził i pobłogosławił makietę z projektem architektonicznym nowej bazyliki.

Początki sanktuarium łagiewnickiego i kultu Bożego Miłosierdzia sięgają czasów II wojny światowej, ale rozkwit ruchu pielgrzymkowego nastąpił po beatyfikacji siostry Faustyny Kowalskiej w 1993 roku. Szybko okazało się, że klasztor wraz ze skromną maleńką kaplicą, gdzie umieszczone są relikwie Apostołki Bożego Miłosierdzia i obraz Jezusa Miłosiernego, nie mieszczą coraz większej liczby pielgrzymów. Dlatego w 1996 roku kard. Franciszek Macharski powołał fundację, której celem była rozbudowa sanktuarium oraz Stowarzyszenie „Faustinum” z misją szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia. Rok później miejsce to odwiedził największy spośród łagiewnickich pielgrzymów – Ojciec Święty Jan Paweł II.

„Niech to sanktuarium, znane już w wielu częściach świata, stanie się promieniującym na cały Kościół ośrodkiem kultu Bożego Miłosierdzia” – zaapelował podczas tego spotkania papież. To z jego inicjatywy ruszyła rozbudowa sanktuarium, o czym świadczy własnoręczny podpis, który złożył na makiecie nowej świątyni, zaprojektowanej przez uznanego architekta prof. Witolda Cęckiewicza.

Dwadzieścia lat temu do Łagiewnik pielgrzymowało ok. milion osób z całego świata. W 1999 roku kard. Franciszek Macharski poinformował czcicieli Bożego Miłosierdzia: „Przystępujemy do rozbudowy”. Ogłosił to 19 kwietnia 1999 roku, w Niedzielę Bożego Miłosierdzia. We wrześniu tego samego roku kard. Macharski poświęcił plac budowy bazyliki i kompleksu duszpastersko-pielgrzymkowego, ogłaszając, że światowe centrum kultu Miłosierdzia Bożego, gdzie spoczywają relikwie s. Faustyny Kowalskiej, jest pomnikiem Kościoła krakowskiego na 2000-lecie chrześcijaństwa i 1000-lecie biskupstwa krakowskiego. Według zamysłu metropolity krakowskiego to centrum miało promieniować na świat, ale także inspirować wiernych archidiecezji do pełnienia dzieł miłości miłosiernej w parafiach, rodzinach, miejscach pracy.

30 kwietnia 2000 roku papież Jan Paweł II kanonizował w Rzymie s. Faustynę Kowalską i ogłosił pierwszą niedzielę po Wielkanocy Niedzielą Bożego Miłosierdzia – świętem dla Kościoła powszechnego. Uroczystości przyciągnęły czcicieli Bożego Miłosierdzia z całego świata, zarówno w Watykanie, jak i w krakowskich Łagiewnikach, gdzie zgromadziło się w sumie ok. 200 tys. osób. Obydwa miejsca połączone były telemostem, dzięki któremu łagiewniccy pielgrzymi mogli nawiązywać dialog z Ojcem Świętym i uczestniczyć w najważniejszych momentach celebracji.

W kwietniu 2002 roku odbyła się pierwsza Msza św. w murach nowego kościoła. Wtedy to kard. Franciszek Macharski wmurował w jego ścianę kamień węgielny z Golgoty. Dokonując w Łagiewnikach poświęcenia nowej świątyni, Jan Paweł II zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu, prosząc swoich rodaków, by stawali się wiarygodnymi apostołami Jezusa Miłosiernego.

Na dwa dni przed śmiercią Jan Paweł II ponownie zawierzył Kościół i świat Bożemu Miłosierdziu. W specjalnym telegramie na uroczystości Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach z 31 marca napisał m.in. „Pragnę ponownie zawierzyć tej Miłości Kościół i świat, wszystkich ludzi na całym okręgu ziemi, a także siebie samego w mojej słabości”. Po śmierci papieża krakowianie szukali ukojenia właśnie w Łagiewnikach.

W 2011 roku smutek po śmierci Papieża przerodził się w radość jego beatyfikacji, która odbyła się w Rzymie, ale w łagiewnickiej bazylice zgromadziła tysiące pielgrzymów. W Niedzielę Bożego Miłosierdzia 27 kwietnia 2014 roku czciciele Bożego Miłosierdzia łączyli się duchowo z papieżem Franciszkiem i emerytowanym papieżem Benedyktem XVI podczas uroczystości kanonizacyjnych.

Po Janie Pawle II, Benedykt XVI był kolejnym papieżem, który pielgrzymował do Łagiewnik. Jego spotkanie z chorymi w bazylice odbyło się w maju 2006 roku. Dziesięć lat później, podczas Światowych Dni Młodzieży, Bramę Miłosierdzia w Łagiewnikach przekroczył papież Franciszek, który zasiadł do konfesjonału, by posłużyć młodym ludziom w ich osobistym spotkaniu z Jezusem Miłosiernym.

 na pdst. KAI

>>WiĘCEJ

Zdjęcie ilustracyjne: Mazur/Episkopat.pl

BRAK KOMENTARZY