W piątek, 12 stycznia, w formule on-line odbyło się ogólnopolskie spotkanie przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski bp. Wojciecha Osiala z dyrektorami Wydziałów Katechetycznych w Polsce. Głównym przedmiotem rozmów były obawy o przyszłość lekcji religii w szkole.

Uczestnicy spotkania wyrazili swoje głębokie zaniepokojenie wobec doniesień medialnych ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej zapowiadających zmianę w organizacji i zasadach nauczania lekcji religii. Zadeklarowano troskę oraz wsparcie dla nauczycieli religii, zwłaszcza osób świeckich.

Przewodniczący Komisji Wychowania wraz z dyrektorami mocno podkreślają ogromną wartość lekcji religii zarówno w wymiarze religijnym, wychowawczym, jak i kulturowym. Doceniają również wielką pracę nauczycieli religii wykonywaną w tym zakresie. Przypominają o potrzebie wspólnego społecznego zaangażowania się w sprawę edukacji religijnej dzieci i młodzieży na płaszczyźnie intelektualnej, duchowej i kulturowej. Uczestnicy spotkania wyrażają nadzieję, że wszelkie zmiany w organizacji lekcji religii odbędą się w porozumieniu pomiędzy stroną rządową a Kościołami i związkami wyznaniowymi.

Ks. Tomasz Kopiczko, Komisja Wychowania Katolickiego KEP/ BP KEP