Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich 12 października odbywało się  III Forum Ewangelizacyjne Archidiecezji Poznańskiej poświęcone formacji duchowej w zaangażowaniu parafialnym. W całodziennym wydarzeniu wzięło udział blisko 700 osób z parafii i wspólnot katolickich działających na terenie archidiecezji, a także spoza niej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.

Centralnym punktem III Forum Ewangelizacyjnego w Poznaniu była Eucharystia pod przewodnictwem metropolity poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego w położonym nieopodal Międzynarodowych Targów Poznańskich kościele pw. św. Michała Archanioła. Podczas niej uczestnicy Forum prosili Chrystusa przede wszystkim o to, by przymnożył im wiary, tak by nie ustawali w swojej gorliwości.

Abp Gądecki w homilii zachęcił zebranych do wytrwałej modlitwy, przypominając, że „jeśli wiara zniknie to i modlitwa zgaśnie”. – Święty Paweł podkreślał, że wiara jest źródłem modlitwy, że strumień nie może płynąć, jeśli źródło wyschło. Wierzmy zatem, by móc się modlić i módlmy się, żeby nie brakło nam wiary, która jest istotą naszej modlitwy – zaznaczył kaznodzieja.

Odniósł się on również do hasła, które towarzyszyło spotkaniu: „Bądźcie zawsze gotowi!” – To hasło forum ewangelizacyjnego odnosi się do obrony nadziei, która zawsze jest w chrześcijaninie, a która każe mu podejmować apologię chrześcijaństwa przy każdej okazji, gdziekolwiek się znajduje i kogokolwiek napotka – przypomniał abp Gądecki.

W swoim założeniu forum, oprócz części konferencyjno-warsztatowej, miało także wymiar duchowy. Stąd, oprócz Eucharystii, między konferencjami przewidziano wspólne wielbienie Boga przez śpiew. Podczas całego wydarzenia trwała również, w specjalnie przygotowanej na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich kaplicy, nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu. Całe wydarzenie zakończyło się natomiast wieczorną modlitwą uwielbienia, która miała charakter otwarty.

III Forum Ewangelizacyjne Archidiecezji Poznańskiej zorganizowała poznańska Fundacja Pro Publico, zajmująca się wspieraniem na różnych płaszczyznach parafii w ich działalności duszpasterskiej i ewangelizacyjnej oraz Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji „Wspólnota św. Barnaby” w Poznaniu. Celem Forum było ukazanie tego, jak ważnym elementem w zaangażowaniu parafialnym jest stała formacja duchowa. Wydarzenie przebiegało pod hasłem „Bądźcie zawsze gotowi…”, które zaczerpnięto z wersetu Pierwszego Listu św. Piotra: „Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest”.

KAI/BP KEP

Fot. Robert Binkowski
forum7forum4forum2

NO COMMENTS