„Prześladowanie chrześcijan w XXI wieku” – to temat kongresu z udziałem abp. Bashara Wardy z Iraku, który odbył się w sobotę 12 listopada w kościele oo. jezuitów w Kaliszu. Zgromadzeni modlili się w intencji osób prześladowanych na Bliskim Wschodzie, a także rozmawiali o skali i skutkach tych prześladowań.

Obecny na kongresie ks. prof. Waldemar Cisło podkreślał, że głównym celem obchodzonego 13 listopada Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym jest informacja, modlitwa i pomoc materialna. Zachęcał katolików, aby byli głosem osób najbardziej prześladowanych i słabych w Kościele. – Oni głosu nie mają, a my mamy obowiązek mówić w ich imieniu – powiedział dyrektor Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

O sytuacji prześladowanych chrześcijan w Iraku mówił abp Bashar M. Warda, który wskazał, że dramatycznie spada liczba chrześcijan w Iraku, ponieważ w 2003 r. mieszkało tam 1,5 mln chrześcijan, a obecnie jest to ok. 250 tys. osób. Dodał, że w 2016 r. kraj opuściło kolejne 5 tys. rodzin.

Zaznaczył, że najbardziej krwawy okres trwa od 2003 r. W tym czasie bombardowano i palono kościoły, niszczono klasztory, burzono domy.

Abp podkreślał, że tylko Kościół niesie pomoc osobom prześladowanym za wiarę. Zaakcentował, że dzięki pomocy chrześcijan z całego świata w jego regionie udało się zbudować 14 szkół i 7 kościołów. Dodał, że chorzy obejmowani są pomocą medyczną, a rodziny otrzymują paczki żywnościowe. – W wieloraki sposób pomagamy chrześcijanom, aby mogli pozostać w naszym kraju i być misjonarzami – powiedział abp z Iraku.

Pierwszą część wystąpień podsumował bp Łukasz Buzun, który wyraził wdzięczność na ręce abp. Wardy, że osobiście przybył do Kalisza, aby przedstawić sytuację chrześcijan na Bliskim Wschodzie. – Dobrze pamiętamy słowa Jana Pawła II, który mówił bardzo jasno „nie dla wojny”, bo wojna nigdy nie jest rozwiązaniem żadnej sytuacji, a wręcz przeciwnie przynosi nowe cierpienia i nowe sytuacje, które są destrukcyjne – stwierdził biskup pomocniczy diecezji kaliskiej. Apelował też o modlitwę w intencji prześladowanego Kościoła.

W intencji prześladowanych chrześcijan odprawiona została Msza św., której przewodniczył superior jezuitów o. Andrzej Lemiesz. W homilii abp Warda wskazywał, że jedynym rozwiązaniem tych problemów jest Jezus Chrystus. – Tam, gdzie jest obecny Jezus Chrystus tam jest przebaczenie. Potrzebujemy chrześcijan, bo oni mogą przynieść Chrystusa do tego napełnionego przemocą Bliskiego Wschodu – przekonywał kaznodzieja.

Stwierdził, że wiara chrześcijańska jest wielką wartością i prosił wiernych o modlitwę za Kościół. – Potrzebujemy Waszej modlitwy, abyśmy pozostali wierni naszej wierze, abyśmy pokonali ten czas prześladowań i wyszli z niego zwycięsko. Dziękuję za Waszą modlitwę i ofiarność, dziękuję, że jesteście z chrześcijanami prześladowanymi na całym świecie – mówił abp z Iraku.

Uczestnicy kongresu mieli okazję wysłuchać wykładu nt. współczesnych form przekazywania informacji, który wygłosili: ks. Paweł Kucia, doktorant KUL-u, ks. Ryszard Bordzań, doktorant UKSW i Aleksandra Szymczak z sekcji komunikacji Komitetu Organizacyjnego ŚDM w Krakowie. Z kolei o wolontariacie jako szansie rozwoju młodego człowieka mówił ks. Piotr Kaczmarczyk, doktorant UWM. Zgromadzeni na kongresie obejrzeli także film „Solidarni z Kościołem Prześladowanym w Iraku” i wysłuchali koncertu zespołu kameralnego „Non troppo”.

Całość prowadził ks. dr Mariusz Boguszewski z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Organizatorami kongresu były: Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Kaliszu, a patronat honorowy objął Biskup Kaliski Edward Janiak.

KAI

NO COMMENTS