Episkopat: Niezastąpione znaczenie sakramentu małżeństwa

13-03-2015

Znaczenie rodziny w perspektywie filozoficznej, teologicznej i prawniczej było przedmiotem refleksji biskupów podczas marcowego zebrania plenarnego Episkopatu. Podkreślono konieczność rozwijania duszpasterstwa rodzin i zapewnienia opieki duszpasterskiej żyjącym w związkach niesakramentalnych.

0
1594

Umacnianie wiernych w zrozumieniu i realizacji sakramentalnego małżeństwa, które jest świętym i nierozerwalnym związkiem kobiety i mężczyzny to zadanie duszpasterstwa rodzin. Na potrzebę rozwijania go zwracają uwagę biskupi w komunikacie po zakończonych obradach plenarnych Episkopatu.

Odnosząc się do kwestii Komunii św. dla osób żyjących poza małżeństwem sakramentalnym, podnoszonej ostatnio w kontekście synodu biskupów o rodzinie, Episkopat Polski zaznacza, że „z tradycji i nauczania Kościoła wynika, że osoby żyjące w związkach niesakramentalnych pozbawiają się możliwości Komunii świętej”. Jednocześnie biskupi podkreślają, że „żyjącym w takich związkach należy zapewnić opiekę duszpasterską, aby mogli zachować wiarę i trwać we wspólnocie Kościoła”.

KOMUNIKAT

DOKUMENT: Komunikat z 368. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

Biskupi omawiali aktualne problemy bioetyczne, będące przedmiotem prac ministerialnych i parlamentarnych. Zdaniem Konferencji Episkopatu Polski, prawodawca – forsując ustawę o in vitro w formie skrajnie liberalnej – „nie dostrzega wartości życia ludzkiego w okresie embrionalnym, które traktuje przedmiotowo i instrumentalnie”. Biskupi przypominają, że „autentyczne i obiektywne dobro człowieka wyklucza jakąkolwiek metodę zapłodnienia pozaustrojowego, która uwłacza godności tak rodziców, jak i poczętych dzieci”. Krytykując wolny dostęp do środków wczesnoporonnych, biskupi przestrzegają, że „obrót tymi środkami przyniesie dalszą degradację społeczną w odniesieniu do zdrowia biologicznego, psychicznego i wrażliwości na wartość ludzkiego życia”.

W związku z zakończonymi kadencjami w gremiach Konferencji Episkopatu, biskupi dokonali wyborów uzupełniających. W miejsce bp. Kazimierza Ryczana, który przeszedł na emeryturę, Zebranie Plenarne wybrało abp. Józefa Michalika na członka Rady Stałej. Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy został abp Józef Kupny.

W czasie obrad biskupi wysłuchali relacji z przygotowań do 1050. Rocznicy Chrztu Polski, a także mającej się odbyć niebawem pielgrzymki duchowieństwa polskiego z okazji 70. rocznicy oswobodzenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau. Konferencja Episkopatu zdecydowała o przygotowaniu listu pasterskiego o prześladowaniach chrześcijan, włącznie z przypomnieniem setnej rocznicy ludobójstwa Ormian. Nie zabrakło refleksji nad sytuacją na Ukrainie. Zgodnie z postanowieniem  Episkopatu, niedziela 22 marca br. obchodzona będzie jako Ogólnopolski Dzień Modlitwy o Pokój na Ukrainie.

368. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski obradowało w Warszawie w dniach 11 i 12 marca 2015 r. Uczestniczył w nim nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore oraz zaproszeni biskupi z zagranicy. Na zakończenie obrad, biskupi celebrowali Mszę św. w intencji Ojca Świętego Franciszka pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w bazylice Świętego Krzyża z racji drugiej rocznicy pontyfikatu (przypadającej 13 marca).

BRAK KOMENTARZY