143 Europejska Pielgrzymka Polaków do Lourdes odbędzie się na początku maja. „W tym roku pielgrzymowanie ma szczególny charakter, ponieważ obchodzimy ważne rocznice: 160 lat od objawień Maryi w Lourdes oraz stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę” – podkreśla rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, ks. Bogusław Brzyś.

Pielgrzymka organizowana przez PMK we Francji będzie miała miejsce w dniach 9-12 maja.

Uczestnicy pielgrzymki wezmą udział we Mszach św., w procesji Eucharystycznej i Maryjnej oraz Drodze Krzyżowej. Wysłuchają konferencji dostosowanych do grup wiekowych: dla dzieci, młodzieży i starszych. Zaplanowano także możliwość spowiedzi i adorację. Pielgrzymi przejdą również śladami św. Bernadetty. Ponadto przewidziany jest czas na rekreację.

„Pielgrzymujemy do Lourdes, by zawierzać nasze sprawy Maryi, która w tym szczególnym miejscu udziela łask uzdrowienia fizycznego i duchowego, a także pocieszenia chorym oraz ulgi w ich cierpieniu, czego dowodem są liczne świadectwa. Pielgrzymka to także czas budowania wspólnoty i wzajemnych relacji wśród Polonii” – powiedział ks. Brzyś.

„Warto także przypomnieć, że do Lourdes przybywał św. Jan Paweł II jako pielgrzym, ostatni raz był w tym miejscu na rok przed śmiercią, już jako człowiek bardzo chory i cierpiący, gdzie wraz z innymi chorymi oddawał się Maryi. Dziś, w ogrodzie domu pielgrzyma Polskiej Misji w Lourdes „Bellevue”, jego pomnik zwrócony w kierunku Groty kieruje spojrzenia następnych pokoleń Polaków w stronę Niepokalanej i jakby wskazuje drogę do Jej Syna” – dodał rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji.

BP KEP