Ewangelizacja – źródłem jedności życia

20-03-2013

Po co ewangelizować? Żeby nasze życie rozproszone przez różne działania zyskało jedność w Panu – taką naukę pozostawił młodym Benedykt XVI, dziś emerytowany biskup Rzymu. W nadchodzącą Niedzielę Palmową na diecezjalnych świętach młodych będzie rozważane orędzie na Światowy Dzień Młodzieży.

1732

Jesteście pierwszymi misjonarzami wśród swych rówieśników – przekonuje młodych Benedykt XVI. „Drodzy przyjaciele, otwórzcie oczy i rozejrzyjcie się wokół siebie: wielu młodych ludzi utraciło sens życia. Idźcie! Chrystus potrzebuje także i was” – poprosił młodych w ostatnim skierowanym do nich orędziu.

„Idźcie (…) i nauczajcie wszystkie narody” – to temat  Światowego Dnia Młodzieży w Rio de Janeiro w lipcu tego roku. „Jest to wielkie polecenie misyjne, które Chrystus pozostawił całemu Kościołowi i które jest wciąż aktualne, także dzisiaj, po dwóch tysiącach lat. Obecnie polecenie to winno rozbrzmiewać na nowo z mocą w waszych sercach” – napisał w orędziu do młodych Benedykt XVI. Zauważył, że wielu młodych dziś wątpi w to, że życie jest dobrem. Jak przekonuje, światło wiary rozświetla tę ciemność, dlatego zachęca młodych, by włączyli się w zryw misyjny Kościoła, bo „ukazywanie Chrystusa jest najcenniejszym darem”, jaki mogą uczynić innym.

Po raz kolejny Benedykt XVI zaznaczył, że postęp techniczny daje ogromne możliwości komunikowania. „Jednakże globalizacja tych stosunków będzie pozytywna i będzie prowadziła do coraz większej humanizacji świata tylko wtedy, gdy będzie oparta nie na materializmie, ale na miłości – jedynej rzeczywistości, będącej w stanie wypełnić serce każdego i zjednoczyć ludzi” – uwrażliwia młodych. I zachęca do dzielenia się wiarą.

Jak zaznacza Benedykt XVI, ewangelizacja przynosi konkretne owoce zwłaszcza w życiu tych, którzy ją podejmują. „Gdy zaangażujecie  się w służenie innym i głoszenie im Ewangelii, wasze życie, często rozproszone przez różne działania, zyska swą jedność w Panu, zbudujecie także samych siebie, będziecie wzrastali i dojrzewali w człowieczeństwie” – przekonuje młodych Benedykt XVI. Przywołuje też słowa skierowane do młodzieży we wstępie do katechizmu Youcat, że powinni znać swoją wiarę tak samo dokładnie jak specjalista informatyk zna system operacyjny komputera, a muzyk wykonywany utwór.

Benedykt XVI zachęca młodych do wnoszenia „radosnego przesłania Ewangelii” we wszystkie środowiska życia, zwłaszcza w świat internetu, a także do wykorzystywania podróży jako okazji do upowszechniania Ewangelii. „Drodzy przyjaciele, nie obawiajcie się proponować swym rówieśnikom spotkania z Chrystusem” – zachęca Benedykt XVI. Misja ewangelizacyjna nie jest zadaniem łatwym, dlatego trzeba czerpać moc z modlitwy i sakramentów – przekonuje Benedykt XVI. „Chrystus potrzebuje waszego zaangażowania i waszego świadectwa. Niech nic was nie zniechęca – ani trudności, ani niezrozumienie – do wprowadzania Ewangelii Chrystusa do miejsc, gdzie się znajdujecie: każdy z was jest cenny w wielkiej mozaice ewangelizacji!”

Poprzez orędzie Benedykt XVI zachęca młodych do udziału w Światowym Dniu Młodzieży w Rio de Janeiro w Brazylii w lipcu 2013 r. Nawiązując do stojącego na wzgórzu Corcovado posągu Chrystusa Odkupiciela, wskazuje, że „Jego rozpostarte ramiona są znakiem przyjęcia, jakie Pan zgotuje wszystkim, którzy przyjdą do Niego, a Jego serce symbolizuje ogromną miłość, jaką żywi On do każdego i każdej z was. Pozwólcie, aby On was pociągnął!”

Zobacz także:

Orędzie Benedykta na Światowy Dzień Młodzieży 2013 r.

Abp Józef Michalik na Niedzielę Palmową – święto młodych