Franciszek na 50. Światowy Dzień Pokoju: budujmy świat wolny od przemocy

12-12-2016
2049

„W 2017 r. starajmy się, poprzez modlitwę i działania, stawać się ludźmi, którzy wygnali przemoc ze swego serca, słów i gestów oraz budować wspólnoty bez przemocy, które troszczą się o wspólny dom” – napisał Franciszek w orędziu na 50 Światowy Dzień Pokoju, który będzie obchodzony 1 stycznia 2017 r. Jego hasłem są słowa „Wyrzeczenie się przemocy: styl polityki na rzecz pokoju”.

>>Pełna treść Orędzia

Papież zaczął swoje orędzie od życzeń pokoju oraz zachęcił: „Niech miłość i wyrzeczenie się przemocy inspirują sposób, w jaki traktujemy siebie nawzajem w relacjach międzyosobowych, społecznych i międzynarodowych”. Zaapelował, by „wyrzeczenie się przemocy stało się charakterystycznym stylem naszych decyzji, naszych relacji, naszych działań, polityki we wszystkich jej formach”.

Franciszek zauważył, że dzisiejszy świat jest rozbity, doznając przemocy „w kawałkach”. Podkreślił, że reagowanie przemocą na przemoc prowadzi do ogromnego cierpienia, a „w najgorszym przypadku może to doprowadzić do śmierci fizycznej i duchowej wielu osób, jeśli nie wręcz wszystkich”.

Ojciec Święty przypomniał nauczanie Pana Jezusa i wskazał, że ten, kto je przyjmuje „potrafi rozpoznać przemoc, którą nosi w sobie i pozwala, by uleczyło go Boże miłosierdzie, przez co staje się z kolei narzędziem pojednania”. Zaznaczył, iż: „Być prawdziwymi uczniami Jezusa dziś oznacza także przyjąć Jego propozycję wyrzeczenia się przemocy”, która jest realistyczna, wymagająca aby walczyć ze złem jedynie bronią miłości i prawdy. Podkreślił znaczenie przykazania miłości nieprzyjaciół oraz nakazu, by odpowiadać na zło dobrem (por. Rz 12, 17-21), co pozwala przerwać łańcuch niesprawiedliwości” .

Papież zaznaczył, że rezygnacja z przemocy nie jest biernością. Wskazał na wielkie postaci ukazujące swoim życiem moc czynnego niestosowania przemocy: św. Matkę Teresę z Kalkuty, następnie rolę Mahatmy Gandhiego i Khana Abdula Ghaffara Khana w wyzwoleniu Indii oraz Martina Luthera Kinga w kampanii przeciwko dyskryminacji rasowej. Podkreślił rolę kobiet w budowaniu świata wolnego od przemocy. Przypomniał też wkład nauczania i posługi św. Jana Pawła II w pokojowy upadek reżimów komunistycznych w Europie. Zaznaczając rolę Kościoła w odrzucaniu przemocy Franciszek zauważył również rolę jaką w tej dziedzinie odgrywają inne religie. Stanowczo stwierdził: „Żadna religia nie jest terrorystyczna . Przemoc jest znieważaniem imienia Boga. Nigdy nie przestaniemy powtarzać: Imię Boga nigdy nie może usprawiedliwiać przemocy. Tylko pokój jest święty, a nie wojna!” .

Ojciec Święty podkreślił rolę rodziny w budowaniu postaw wolnych od przemocy w całej rodzinie ludzkiej i zaapelował o powstrzymanie przemocy domowej oraz nadużyć w stosunku do kobiet i dzieci. Zachęcił do „praktykowania małej drogi miłości, by nie przegapić okazji do dobrego słowa, uśmiechu, każdego małego gestu, zasiewającego pokój i przyjaźń”. Dodał, że „na ekologię integralną składają się również proste codzienne gesty, przełamujące logikę przemocy, wyzysku, egoizmu”.

Papież wskazał na stałą aktualność ewangelicznych Błogosławieństw. Wezwał zwierzchników politycznych i religijnych, zwierzchników instytucji międzynarodowych, szefów przedsiębiorstw oraz mediów całego świata, by ich programem było stosowanie Błogosławieństw. Zaznaczył, że jest to przyjęcie stylu czyniących pokój, okazywanie miłosierdzia, wyrzekając się odrzucania ludzi, niszczenia środowiska i chęci zwycięstwa za wszelką cenę. Jednocześnie zachęcił do rozwiązywania zatargów w sposób konstruktywny, bez przemocy. Franciszek zapewnił, że Kościół katolicki będzie wspierał wszelkie próby budowania pokoju także poprzez aktywne i twórcze wyrzeczenie się przemocy. Służyć temu będzie od 1 stycznia 2017 r. nowa Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Dodał, że „Każde działanie w tym kierunku, nawet skromne, przyczynia się do budowania świata wolnego od przemocy, co stanowi pierwszy krok w kierunku sprawiedliwości i pokoju”.

Na zakończenie Ojciec Święty zawierzył Matce Bożej wszelkie działania na rzecz wyrzeczenia się przemocy. „W 2017 r. starajmy się, poprzez modlitwę i działania, stawać się ludźmi, którzy wygnali przemoc ze swego serca, słów i gestów oraz budować wspólnoty bez przemocy, które troszczą się o wspólny dom” – zaapelował Franciszek.

st (KAI) / Watykan

Fot. ilustracyjne: Marcin Mazur/episkopat.pl