Franciszek: Niech Maryja pomoże nam być znakami Chrystusa zmartwychwstałego!

17-04-2017
1516
Fot. M.Mazur/episkopat.pl

„Niech Dziewica Maryja, milczący świadek śmierci i zmartwychwstania swojego Syna Jezusa, pomoże nam być jasnymi znakami Chrystusa zmartwychwstałego pośród wydarzeń świata” – wezwał Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Regina Caeli w Watykanie.

Papież zaznaczył, że będziemy mężczyznami i kobietami zmartwychwstania, kiedy pośród perypetii nękających świat, pośród światowości oddalającej od Boga, będziemy umieli czynić gesty solidarności i gościnności, podsycać powszechne pragnienie pokoju i dążenie do środowiska wolnego od degradacji.

Franciszek przypomniał, że świąteczny poniedziałek, nazywany „Poniedziałkiem Baranka” i nawiązał do fragmentu dzisiejszej Ewangelii będącej echem słów, jakie anioł skierował do kobiet u grobu: „Idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych”. „Czujemy, że również do nas skierowana jest zachęta, aby „iść szybko” i głosić mężczyznom i kobietom naszych czasów orędzie nadziei. Odkąd o świcie trzeciego dnia, Jezus ukrzyżowany zmartwychwstał ostatnie słowo nie należy do śmierci, ale do życia!” – powiedział Franciszek.

Podkreślił, że Zmartwychwstanie Jezusa stanowi prawdziwą i w pełnym tego słowa znaczeniu nowość historii i wszechświata i jesteśmy powołani, aby być ludźmi nowymi według Ducha Świętego, potwierdzającymi wartość życia. „Będziemy mężczyznami i kobietami zmartwychwstania, kiedy pośród perypetii nękających świat, pośród światowości oddalającej od Boga, będziemy umieli czynić gesty solidarności i gościnności, podsycać powszechne pragnienie pokoju i dążenie do środowiska wolnego od degradacji” – mówił papież.

Franciszek zaznaczył, że „Chrystus żyje i działa w historii poprzez swego Ducha Świętego: odkupił nasze nędze, dociera do każdego ludzkiego serca i daje na nowo nadzieję każdemu, uciśnionemu i cierpiącemu”.

Na zakończenie Franciszek wezwał: „Niech Dziewica Maryja, milczący świadek śmierci i zmartwychwstania swojego Syna Jezusa, pomoże nam być jasnymi znakami Chrystusa zmartwychwstałego pośród wydarzeń świata, aby ci, którzy znajdują się w trudnościach i niebezpieczeństwie, nie pozostali ofiarami pesymizmu, ale znaleźli w nas wielu braci i wiele sióstr, którzy im oferują wsparcie i pocieszenie. Niech nasza Matka pomoże nam wierzyć mocno w zmartwychwstanie Jezusa, cudowną tajemnicę zbawienia, i jej moc przemieniania serc i życia. Niech wstawia się w sposób szczególny za wspólnoty chrześcijańskie, które są wezwane do trudniejszego i bardziej odważnego świadectwa”.

Po modlitwie Regina Caeli papież pozdrowił rodziny, grupy parafialne, stowarzyszenia i poszczególnych pielgrzymów przybyłych z Włoch i różnych części świata.

Życzył pogodnego spędzenia dni Oktawy Wielkanocy, w której przedłuża się radość Zmartwychwstania Chrystusa. „Wykorzystajcie każdą dobrą okazję aby być świadkami pokoju Zmartwychwstałego Pana” – powiedział Franciszek.

st, tom (KAI) / Watykan