Ks. prałat Czesław Sadłowski, długoletni proboszcz parafii w Zbroszy Dużej otrzyma Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2021. Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się w czwartek, 24 lutego, w Domu Arcybiskupów Warszawskich w Warszawie. 

Kapituła Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego, w czasie posiedzenia z udziałem honorowego przewodniczącego Kapituły bp. Artura G. Mizińskiego, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, przyznała Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2021 ks. prałatowi Czesławowi Sadłowskiemu, długoletniemu proboszczowi parafii w Zbroszy Dużej.

„Ksiądz Sadłowski w latach 60 i 70 ubiegłego wieku w Zbroszy Dużej koło Grójca na Mazowszu, razem z miejscowymi rolnikami, prowadził nieustępliwą walkę z władzami komunistycznymi o budowę kościoła. Stała się ona symbolem zmagań o prawa ludzi do wyznawania w sposób wolny swojej wiary” – czytamy w komunikacie Kapituły Nagrody.

Uroczysta Gala Nagrody rozpocznie się 24 lutego o godz. 16.00 w w Domu Arcybiskupów Warszawskich w Warszawie.

Publikujemy pełną treść komunikatu Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego:

KOMUNIKAT

Warszawa, 27 października 2021 r.

W czasie posiedzenia Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego w budynku Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, z udziałem honorowego przewodniczącego Kapituły, ks. bp. Artura G. Mizińskiego, Sekretarza Generalnego KEP – postanowiono, że Nagrodę za rok 2021 otrzyma:

Ks. prałat Czesław Sadłowski
długoletni proboszcz parafii w Zbroszy Dużej

Ksiądz Sadłowski w latach 60 i 70 ubiegłego wieku w Zbroszy Dużej koło Grójca na Mazowszu, razem z miejscowymi rolnikami, prowadził nieustępliwą walkę z władzami komunistycznymi o budowę kościoła. Stała się ona symbolem zmagań o prawa ludzi do wyznawania w sposób wolny swojej wiary.

Ksiądz Prałat działał przy życzliwej opiece i wsparciu ze strony bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Budowa najpierw kaplicy, następnie kościoła odbywała się nocami, przy ciągłych najazdach milicji i Służby Bezpieczeństwa. Ksiądz był nękany, zatrzymywany i wielokrotnie skazywany. Wobec gróźb utraty życia rolnicy zapewniali mu mieszkanie i ochronę. Msze święte odprawiane były w dostosowanym do celów sakralnych budynku gospodarczym. Represje spotykały także rolników. Wszyscy byli śledzeni przez tajnych agentów.

Władze nie przewidziały, że obrona Krzyża i praw ludzi wierzących, spowodują obudzenie solidarności międzyludzkiej, która w połowie lat 70 przybrała formę organi zacyjną. Powstał Komitet Samoobrony Rolników Ziemi Grójeckiej. W 1980 roku na tym fundamencie powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywi dualnych „Solidarność”, w niedługim czasie obejmujący swym zasięgiem cały kraj.

W czasie stanu wojennego i w latach 80 ubiegłego wieku ksiądz Czesław Sadłowski w budynkach kościelnych ukrywał represjonowanych aktywistów „Solidarności”, wspomagając ich działalność. W obiektach tych funkcjonowała także ukryta drukarnia, odbywały się tajne spotkania. Parafia stała się centrum niezależnej myśli i wolności słowa. Służba Bezpieczeństwa prowadziła wobec księdza sprawę pod kryptonimem „Dobrodziej”.

Ks. Czesław Sadłowski, skromny kapłan z małej wioski, miał znaczny udział w pokonaniu totalitarnej i wrogiej wolności religijnej i niepodległości Polski władzy. Czego dowodem są zbudowany w Zbroszy Dużej kościół, powstanie, działającej już 40 lat NSZZ RI „Solidarność” oraz odzyskanie przez nasz kraj pełnej niepodległości.

Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego została przyznana po raz osiemnasty. Laureatami byli: 2004 r. – prof. Andrzej Stelmachowski; 2005 r. – prof. Maria Radomska; 2006 r. ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski; 2007 r. ks. prał. Bogusław Bijak; 2008 r. – ks. bp Alojzy Orszulik SAC; 2009 r. – dr Maria J. Stolzman; 2010 r. – dr Barbara Fedyszak-Radziejowska; 2011 r. – Roman Kluska; 2012 r. – Josef Rottenaicher; 2013 r. – Ks. abp. Józef Michalik; 2014 r. – prof. dr hab. Alojzy Szymański; 2015 r. – 0. dr Stanisław Jaromi OFM; 2016 r. – ks. Kazimierz Kaczor; 2017 r. Prof. Jacek Hilszczański; 2018 r. PZLPiT „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego; 2019 r. – ks. abp Henryk Hoser; 2020 r. NSZZ RI „Solidarność”.

Ks. bp Artur G. Miziński
Honorowy przewodniczący Kapituły

Sławomir Siwek
przewodniczący Rady Fundacji