– Ten synod jest po to, żeby obudzić nasze pragnienia, abyśmy mocniej, pełniej, bardziej byli z Jezusem w Jego Kościele, abyśmy podjęli za ten Kościół odpowiedzialność – mówił biskup kaliski Damian Bryl w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu. Eucharystia zainaugurowała etap diecezjalny XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.

Ogólnoświatowe wydarzenie pod hasłem „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”, ma wyjątkowy charakter. Po raz pierwszy obejmuje trzy fazy: lokalną, kontynentalną i powszechną, rozłożone w czasie do października 2023 r.

W homilii biskup kaliski odwołując się do dzisiejszej Ewangelii stwierdził, że wielkość ucznia Jezusa to wielkość jego służby. – Wielkość ucznia Chrystusa to nie wielkość władzy, panowania nad innymi, tylko służenia, pokornego bycia dla innych, gotowości do ofiary za innych. To jest droga, na którą zaprasza Jezus swoich uczniów – powiedział celebrans. Zaznaczył, że rozpoczynający się synod jest czasem, żeby zacząć mocniej żyć Ewangelią Jezusa. – Ten synod jest po to, żeby obudzić nasze pragnienia, abyśmy mocniej, pełniej, bardziej byli z Jezusem w Jego Kościele, abyśmy podjęli za ten Kościół odpowiedzialność – podkreślał kaznodzieja. Wskazywał, że synod jest po to, aby każdy odkrył swoją misję w Kościele. – Bardzo chciałbym, żeby ten czas synodu pomógł każdemu odkryć, że jest ważny w Kościele, że w tym Kościele ma swoją misję do spełnienia – mówił hierarcha. Zachęcał wiernych do brania odpowiedzialności za Kościół. – Bardzo chciałbym, żeby każdemu z nas mocno zależało na Kościele, który razem tworzymy w naszej diecezji. Ta współodpowiedzialność to otwarcie na Ducha, który teraz przychodzi i zaprasza nas do tego, żebyśmy budowali tutaj Królestwo Boże – zaznaczył ordynariusz diecezji kaliskiej.

Akcentował, że synod ma pomóc uczyć się stylu bycia w Kościele. – Chciałbym, żebyśmy pokornie modlili się o to, abyśmy umieli rozpoznać, jak mamy iść za Jezusem, jak mamy kształtować życie naszych wspólnot, ale także jak mamy nieść Jezusa innym. Prośmy, żeby Boży Duch nam w tym towarzyszył – powiedział duchowny. Zapraszał wiernych, aby wsłuchiwali się w to, co Pan mówi do nich. – Chcemy słuchać Bożego Ducha, ale także chcemy słuchać siebie nawzajem, aby odczytać to, w czym Pan do nas przychodzi. Chcemy słuchać, a nie dyskutować.Nie chcemy kłócić się, kto ma rację, nie chcemy głosować, po której stronie ta racja jest, tylko chcemy pokornie słuchać tego, z czym On przychodzi. Chcemy słuchać tego, z czym Pan przychodzi także przez drugiego człowieka, który jest obok mnie – zaznaczył celebrans.Biskup wyraził pragnienie, aby ten czas zaowocował w diecezji wzięciem odpowiedzialności za wspólnotę. – Chciałbym, abyśmy nauczyli się przeżywać wspólnotę jako rzeczywistość, która dotyczy każdego z nas, za którą jesteśmy współodpowiedzialni, o którą razem się troszczymy, a także żebyśmy nauczyli się mentalności ucznia Jezusowego, ucznia, który nie szuka siebie, tylko chce służyć Kościołowi – akcentował biskup kaliski. Zachęcał, aby w każdej parafii zostały stworzone rady duszpasterskie i ekonomiczne. – Chciałbym, żeby ten czas zaowocował, aby w każdej naszej parafii powstały i działały rady duszpasterskie i ekonomiczne, żeby działały według tego sposobu, który zostawia nam papież Franciszek. To jest bardzo ważne, bo w ten sposób możemy współtworzyć Kościół – powiedział bp Bryl.

Podczas Mszy św. biskup kaliski wręczył powołania osobom, które będą tworzyć Diecezjalną Radę Synodalną pod kierunkiem ks. Witolda Kałmuckiego oraz Diecezjalną Radę Duszpasterską. Wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem Mszę św. koncelebrowali biskup pomocniczy Łukasz Buzun, ks. kan. Paweł Guździoł, wikariusz biskupi, ks. kan. Marcin Papuziński, kanclerz Kurii Diecezjalnej, ks. kan. Bogumił Kempa, oficjał Sądu Biskupiego, ks. prał. Adam Modliński, proboszcz katedry, kapłani wchodzący w skład rad oraz wicedziekani dekanatów.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI Kalisz/diecezja.kalisz.pl