Ingres bp. Gurdy do katedry siedleckiej

21-05-2014

W sobotę 24 maja odbędzie się ingres bp. Kazimierza Gurdy, nowego biskupa diecezjalnego w Siedlcach. W uroczystości weźmie udział m.in. Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz Metropolita Lubelski.

1066

Kanoniczne objęcie diecezji siedleckiej przez bp. Kazimierza Gurdę wobec Kolegium Konsultorów nastąpi w piątek 23 maja br. o godz. 11.00 w gmachu kurii diecezjalnej. Uroczystość liturgicznego wejścia nowego biskupa do diecezji odbędzie się w katedrze siedleckiej w sobotę 24 maja, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, o godz. 11.00.

„Będzie to ważny dzień dla naszego Kościoła lokalnego. Chcemy więc wspólnie wyśpiewać Panu Bogu uroczyste Te Deum laudamus za dar nowego Pasterza. Chcemy też z wielką radością go przyjąć jako Przewodnika Wspólnoty Siedleckiego Kościoła” – podkreśla bp Piotr Sawczuk, pełniący obowiązki administratora diecezji siedleckiej. „W miarę możliwości przybądźmy do Siedlec, by otoczyć modlitwą Biskupa, który po raz pierwszy uroczyście przekroczy próg swojej Katedry i obejmie pasterską służbę wśród nas” – zachęca kapłanów, osoby konsekrowane i diecezjan.

W uroczystości ingresu swój udział zapowiedzieli m. in.: nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, przedstawiciele Episkopatu Polski, kapłani diecezji kieleckiej, w której bp Gurda pełnił wcześniej posługę biskupa pomocniczego.

Wejście nowego biskupa do katedry, zwane ingresem, dokonuje się zgodnie z ceremoniałem biskupim. Biskup siedlecki Kazimierz Gurda zostanie wprowadzony do kościoła kate­dralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w uroczystej procesji. Przy wejściu zostanie po­witany przez proboszcza parafii katedralnej ks. prał. Eu­geniusza Filipiuka. Eucharystię rozpocznie metro­polita lubelski abp Stanisław Budzik. Na jej wstępie słowo powitania wypowie bp Piotr Sawczuk, dotychczasowy administrator apostolski die­cezji siedleckiej. Następnie nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore odczyta bullę papieża Francisz­ka o mianowaniu biskupa Kazimierza Gurdy biskupem sie­dleckim. Istotnym momentem ingresu będzie wprowadzenie Biskupa Siedleckiego na katedrę i złożenie homagium wobec nowego pasterza diecezji przez przedstawicieli duchowieństwa, instytutów ży­cia konsekrowanego i wiernych świeckich. Dalej Eucharystii przewodniczył będzie bp Kazi­mierz Gurda, on też wygłosi homilię. Na zakończenie liturgii Biskup Siedlecki udzieli uroczystego błogosławieństwa.

Nowy Biskup Siedlecki wzbogacił swój dotychczasowy herb biskupi: nad literą M symbolizującą Matkę Bożą umieścił zamkniętą koronę, która kształtem na­wiązuje do pierwszej papieskiej korony, jaką został uko­ronowany obraz Matki Bożej w sanktuarium w Kodniu w roku 1723. Pozostałe elementy herbu i dewiza pozostały bez zmian. Znajdziemy w nim krzyż z wychodzącymi promieniami nawiązujący do obrazu Jezusa Miłosier­nego. Zawołanie biskupie to „Iesu in te confido” (Jezu ufam Tobie).

Biskup Kazimierz Gurda urodził się 20 sierpnia 1953 r. w Książnicach Wielkich. Święcenia prezbiteratu przyjął 11 czerwca 1978 r. w kościele w Kazimierzy Małej z rąk biskupa kieleckiego Jana Jaroszewicza. Po święceniach był wikariuszem w parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie i w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Bielinach. W 1981 r. został skierowany na studia doktoranckie z patrologii w Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. We wrześniu 1989 r. został mianowany wykładowcą patrologii i języka łacińskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, a w grudniu tego samego roku ojcem duchownym alumnów I i II roku, odbywających studia filozoficzne w Skorzeszycach. W 1996 r. został proboszczem nowo utworzonej parafii pw. św. Józefa w Zagnańsku, pozostając wykładowcą patrologii w seminarium. W czerwcu 1998 r. został rektorem kieleckiego seminarium.

18 grudnia 2004 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej i biskupem tytularnym Cusira. Sakrę biskupią przyjął 5 lutego 2005 r. Przez ponad 9 lat posługi biskupiej w diecezji kieleckiej bp Kazimierz Gurda był m. in. wikariuszem generalnym, członkiem Kolegium Konsultorów, Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej, dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego, cenzorem pism, publikacji i programów radiowych, przewodniczącym diecezjalnej Rady Ekumenicznej. W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, jest także członkiem Komisji Mieszanej Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni. 16 kwietnia 2014 r. został mianowany przez papieża Franciszka biskupem siedleckim.