Młodych ludzi, którzy w szczególny sposób poświęcili życie Bogu i pracy dla dobra Kościoła będzie można spotkać podczas IV Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych. Odbędzie się on w Licheniu Starym od 22 do 25 września 2022 roku pod hasłem „Powstań i świeć”. Zapisy trwają do 4 czerwca. 

Młode osoby konsekrowane to zakonnicy oraz członkowie świeckich instytutów życia konsekrowanego po około pięciu latach życia w zakonie, zgromadzeniu lub instytucie świeckim od dnia wstąpienia do wspólnoty lub co najmniej rok po przyrzeczeniach czy profesji zakonnej. Spotkanie ma służyć wzajemnemu poznaniu się, pogłębieniu daru powołania, wymianie doświadczeń i uwielbieniu Boga za łaskę życia konsekrowanego.

Wydarzenie ma wymiar ogólnopolski. W poprzednich trzech kongresach wzięło udział od 600 do ponad 900 uczestników. Temat przewodni został wzięty z Pisma Świętego, a brzmi: „POWSTAŃ I ŚWIEĆ” (Iz 60, 1a). Nawiązuje do energii, radości i pasji młodych konsekrowanych.

Kongres będzie miał charakter modlitewno-formacyjny. Planowane są codzienne konferencje, wspólne modlitwy brewiarzowe, Msze Święte, czas na modlitwę osobistą, wieczór świadectw, dzielenie się przeżyciami w grupach oraz możliwość Adoracji Najświętszego Sakramentu przez cały czas trwania kongresu. Chętni będą mogli zwiedzić Muzeum im. ks. J. Jarzębowskiego i Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

Zapisy trwają do 4 czerwca 2022 roku.

W programie spotkania: 

Powitanie – oblat o. Robert Wawrzeniecki OMI (sekretarz wykonawczy Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich); przesłanie Kapucyna, brata Raniero kard. Cantalamessy OFMCap, kaznodziei Domu Papieskiego.

Konferencje i świadectwa zaproszonych gości:

– s. Władysława Barbara Krasiczyńska CSSJ (psychoterapeutka doświadczeniowa),

– bp Jacek Kiciński CMF (biskup pomocniczy we Wrocławiu i Przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP),

– o. Michał Nowak OFMConv (bloger: http://ojciecmajk.blogspot.com/),

– o. Krzysztof Pałys OP (autor książek oraz bloger: http://kpalys.blogspot.com/),

– Franciszek Kucharczak (dziennikarz, teolog i historyk, współpracował min. z tygodnikiem „Gość Niedzielny”),

– ks. Marek Chmielniak SAC (dyrektor domu rekolekcyjnego),

– o. Michał Deja OFMCap (dyrektor domu rekolekcyjnego),

– s. Maria Leprust od Miłosierdzia Bożego OVM (siostra zakonna ze zgromadzenia anuncjatek) oraz

– Inga Pozorska (dziewica konsekrowana, liderka zespołu „Mocni w Duchu” i autorka książek).

Organizatorzy:

Organizatorami są: KWPZM – Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, KWPŻZZ – Konferencja Wyższych Przełożonych  Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, KPŻKK – Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych oraz KKIŚ – Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich.

W skład komitetu organizacyjnego wchodzą: główny odpowiedzialny: ks. Dariusz Bartocha SDB, koordynatorzy: s. Angelika Mrówka MChR, br. Michał Petryk OFMCap oraz ks. Paweł Fedorowicz MIC, a także odpowiedzialni: za sekcję organizacyjną: s. Karolina Ostopinko CHR, 4. za sekretariat: s. Karola Gos CSSE, za posiłki i noclegi: s. Sabina Zelek SM oraz ks. Wojciech Bochenek SCJ, za muzykę i liturgię: s. Magdalena Białorudzka RM, a także za media: kl. Łukasz Wójcik SDB.

Więcej informacji: 

Rzecznik prasowy Kongresu (Łukasz Wójcik SDB); 725 250 470; e-mail: mlodzikonsekrowani@gmail.com;

Sekretariat Kongresu (s. Karola Gos CSSE); 660 185 686; e-mail: mlodzikonsekrowani@gmail.com;

Strona: https://mlodzikonsekrowani.zyciezakonne.pl/

Zapisy: https://mlodzikonsekrowani.zyciezakonne.pl/zgloszenia-na-iv-kongres/

Strona FB: https://www.facebook.com/mlodzikonsekrowani

Twitter: https://twitter.com/Konsekrowani

Instagram: https://www.instagram.com/mlodzikonsekrowani/

Kanał YT: https://www.youtube.com/channel/UC285Ibnit04G7gEz78RF-Kw

BRAK KOMENTARZY