Na niespełna dwa miesiące przed papieską pielgrzymką na Jasną Górę Archidiecezjalny Komitet Organizacyjny wizyty Ojca Świętego w Częstochowie, opublikował specjalny komunikat. Przypomina w nim, że papież Franciszek przybędzie do Sanktuarium 28 lipca, aby podczas uroczystej Mszy św. dziękować za 1050-lecie dziedzictwa chrztu Narodu Polskiego.

Oczekiwana obecność Papieża ma charakter nie tylko najwyższej rangi kościelnej i państwowej, ale jest dla naszej wspólnoty, dla Jasnej Góry i Częstochowy wielkim wyróżnieniem.

– Dziękujemy Ojcu Świętemu, że wybrał Sanktuarium Jasnogórskie na miejsce narodowego dziękczynienia za 1050-lecie Chrztu Polski. Wyrażamy również wdzięczność instytucjom państwowym, wojewódzkim, samorządowym, różnym podmiotom kościelnym oraz wszystkim innym organizacjom i osobom, które angażują się i poświęcają się na rzecz jak najlepszego przygotowania papieskiej wizyty i przyjęcia pielgrzymów w Częstochowie – czytamy w specjalnym komunikacie.

Na tę uroczystość biskupi polscy zapraszają wspólnoty rodzinne i kościelne, by wraz z Papieżem dziękować za 1050 lat dziedzictwa Chrztu Narodu Polskiego oraz przez wstawiennictwo Maryi Jasnogórskiej Królowej Polski zawierzyć Bogu bogatemu w miłosierdzie na kolejne tysiąclecie.

Uroczystość ta będzie nie tylko symbolicznym zwieńczeniem obchodów 1050-lecia Chrztu Polski, ale również swoistą klamrą, spinającą tegoroczne obchody z uroczystościami milenijnymi sprzed półwiecza, kiedy to władze PRL nie zezwoliły papieżowi Pawłowi VI na przyjazd do Polski. Ojciec Święty Franciszek wypełni niejako pragnienie obecności Papieża z 1966 roku.

Ojciec Święty przybędzie na Jasną Górę z Krakowa 28 lipca ok. godz. 9.15. Samochodem przejedzie między wiernymi zgromadzonymi przed Szczytem Jasnogórskim, a następnie uda się do Sanktuarium, do Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. W obecności paulinów złoży pokłon Królowej Narodu Polskiego i w modlitwie będzie Jej powierzać sprawy Kościoła i świata.

O godz. 10.30 rozpocznie się Msza Święta na Szczycie Jasnogórskim, którą koncelebrować będą Księża Biskupi i Kapłani – reprezentanci ze wszystkich diecezji i zakonów w Polsce.

W uroczystościach zapowiedzieli swój udział nie tylko najwyżsi dostojnicy kościelni i państwowi, ale także spodziewana jest obecność wielotysięcznej rzeszy wiernych. Stąd, jak czytamy w komunikacie, rodzi się konieczność zastosowania wszystkich możliwych środków bezpieczeństwa.

Dlatego w dniach poprzedzających i w samą uroczystość nastąpi zmiana ruchu kołowego w Częstochowie, z wyłączeniem niektórych ulic z tegoż ruchu. Natomiast teren Jasnej Góry łącznie z „błoniami jasnogórskimi” zostanie objęty strefą „0”. Przy czym na teren sanktuarium będą mogli wejść tylko ci, którzy posiadają specjalną przepustkę Biura Ochrony Rządu.

Wierni świeccy, którzy wezmą udział w uroczystościach, zgromadzą się w czterech sektorach na placu, w parkach przy błoniach, w III Alei NMP i na Placu Biegańskiego. Miejsca te będą nagłośnione i wyposażone w telebimy.

Pielgrzymi, którzy wezmą udział w uroczystościach, zgromadzą się w sektorach na placu przed Szczytem Jasnogórskim, w parkach przy błoniach, w III Alei NMP i na placu Biegańskiego.

Sektory te będą nagłośnione i wyposażone w telebimy, co zapewni łączność z miejscem sprawowanej liturgii na Szczycie. Do tych miejsc nie są przewidywane karty wejściowe. Wyjątek stanowi wydzielona część placu przed Szczytem, przeznaczona dla kapłanów z Komunią św., niepełnosprawnych oraz delegatów – przedstawicieli polskich diecezji. Należy pamiętać, że plac przed Szczytem będzie stanowić strefę specjalną. Wejście do niej będzie prowadzić przez tzw. bramki kontroli dopiero 28 lipca w godz. od 1.00 do 7.00.

W każdej diecezji zostali ustanowieni tzw. Księża Koordynatorzy, którzy będą służyć pomocą w sprawie przyjazdu pielgrzymów na spotkanie z papieżem Franciszkiem na Jasnej Górze. Przekazane przez nich informacje usprawnią organizację uroczystości, a w szczególności ułatwią dotarcie autokarów do miejsc parkingowych. Służby miejskie Częstochowy przewidują miejsca parkingowe dla autobusów w różnych miejscach miasta. Z parkingów będą mogły również skorzystać osoby przybywające samochodami osobowymi – służby wskażą wówczas strefy parkowania.

Organizatorzy zachęcają do rozważenia przybycia do Częstochowy pociągiem i przypominają, że droga dojścia na uroczystości ze stacji Częstochowa Osobowa czy też Częstochowa Stradom jest stosunkowo łatwa i wynosi około 2 km.

Organizatorzy bardzo liczą na obecność pielgrzymów i zachęcają, by przełamywać w sobie i w innych obawy i lęki i z ufnością w opiekę Pani Jasnogórskiej, która obroniła nas przed Potopem Szwedzkim, planować przyjazd do sanktuarium.

Szczególne prośby o błogosławione owoce spotkania z Piotrem naszych czasów, gościnne przyjęcie pielgrzymów, bezpieczeństwo i „doświadczenie piękna Kościoła powszechnego” Paulini i pielgrzymi zanoszą codziennie podczas Mszy św. w intencji papieża celebrowanej w Kaplicy Matki Bożej o godz. 18.30. Osobę Ojca Świętego i jego pielgrzymkę do Polski polecamy też każdego dnia podczas Apelu Jasnogórskiego.

JG/KAI

BRAK KOMENTARZY