Ponad tysiąc osób uczestniczyło w Ogólnopolskim Forum Duszpasterskim, zorganizowanym 23 września w Poznaniu pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Słowa te będą stanowić motto pierwszego etapu dwuletniego (2017-2019) programu duszpasterskiego, który rozpocznie się od pierwszej niedzieli Adwentu.

Spotkanie rozpoczęła uroczysta Msza św. w kościele pw. św. Rocha, znajdującym się nieopodal auli Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej, gdzie obradowali uczestnicy forum.

„W naszej, zdominowanej przez pogoń za bogactwem i rozwój technologiczny epoce człowiek uważa, że może być samowystarczalny i że potrafi żyć bez Boga. Zapomina się, że zapomniawszy o Bogu nie ustoi, lecz w sposób nieunikniony wpada w otchłań życia bez sensu, bez reguł moralnych, w wyniku czego dopuszcza się całego tego zła, którego jesteśmy świadkami” – podkreślił w homilii kard. Robert Sarah.

Prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zaznaczył, że zauważalny obecnie egzystencjalny kryzys, który przeżywa człowiek, jest efektem odejścia od Boga. „Opuszczając Boga, współczesny człowiek stracił właściwą wizję antropologiczną. Bez Boga nie wie już, kim właściwie jest i dokąd zmierza. Jest całkowicie zagubiony i zanurzony w materializmie” – mówił gość z Watykanu. Przekonywał, że dzisiejszy świat cierpi, ponieważ nie docenia ogromnego skarbu, jaki stanowi nasza wiara, a jeszcze mniej uznaje zbawczą potęgę słowa.

Kard. Sarah podkreślił, że jedynie słowo Boże jest prawdziwym światłem dla ludzkiej egzystencji. „Jeśli umieścimy słowo Boże w centrum naszego życia, rozkwitniemy z ludzkiego i z duchowego punktu widzenia” – stwierdził purpurat.

Nawiązując do czytanej podczas Mszy św. przypowieści o siewcy, kard. Sarah zaznaczył, że jest ona gorącym zaproszeniem do otwarcia naszego serca na przyjęcie słowa Bożego i do wytrwałej troski o jego wzrost. „Dla Jezusa, prawdziwego Siewcy, nie ma takiego miejsca, które by było nieodpowiednie dla przyjęcia Ewangelii. Gleba, na którą w Ewangelii pada rzucone ziarno, to życie każdego mężczyzny i każdej kobiety, niezależnie od kultury, pochodzenia etnicznego, kontynentu czy rasy” – zauważył kaznodzieja.

Kard. Sarah przekonywał, że dzięki słowu Bożemu człowiek rozkwita i staje się świadkiem prawdy dla całego świata.

Teologowie i członkowie rad duszpasterskich z całej Polski obradowali w auli Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej.

W słowie wprowadzającym abp Stanisław Gądecki przypomniał, że przez ostatnie cztery lata program duszpasterski Kościoła w Polsce były poświęcony odkrywaniu i budowaniu duchowości chrzcielnej oraz dziękczynieniu za chrzest Polski sprzed 1050 lat. Przewodniczący KEP podkreślił, że nowy etap pracy duszpasterskiej będzie stanowić kontynuację refleksji nad sakramentami inicjacji chrześcijańskiej, po chrzcie będzie to sakrament bierzmowania, a następnie Eucharystii.

W referacie nt. „Duch świętości w Kościele” kard. Robert Sarah przypomniał, że podstawowym skutkiem bierzmowania jest dar Ducha Świętego, dający katolikowi duchową moc, która uzdalnia go do bycia świadkami Chrystusa.

Prefekt watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zaznaczył, że współczesny świat odrzuca słowa takie, jak: grzech, sprawiedliwość i sąd. Duch Święty jednak właśnie o tym mówi. Prelegent podkreślił, że ludzie dobrej woli, ci, którzy dają się prowadzić przez Ducha, „nawracają się, obcując z paschalną tajemnicą Chrystusa, czyli z tajemnicą Jego przelanej Krwi, odkupienia za nas grzeszników”.

„Kiedy Duch uświęca naszą duszę, czyniąc ją bardziej subtelną z duchowego punktu widzenia, jesteśmy motywowani – zarówno indywidualnie, jak i jako wspólnota kościelna – aby z większym bólem oceniać ciężkość grzechu; dokładniej przeprowadzać rachunek sumienia, aby precyzyjniej wyznać nasze winy kapłanowi; aby unikać okazji do grzechu; napominać tych, którzy trwają w błędzie; modlić się i pokutować dla przebłagania za grzechy nasze i innych; aby ofiarowywać nasze osobiste wyrzeczenia i sprawować Msze św. za dusze w czyśćcu” – stwierdził kard. Sarah.

Prezentując założenia Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2017-2019, abp Wiktor Skworc podkreślił, że jego celem jest odkrycie osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami.

Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP zaznaczył, że adresatami nowego programu są wszyscy ochrzczeni, ponieważ ma on zachęcić do refleksji nad doświadczeniem wiary. „Program nie może się ograniczać wyłącznie do ludzi młodych, którzy przygotowują się w parafiach do przyjęcia sakramentu bierzmowania” – zauważył abp Skowrc.

Podkreślił, że celem drugiego etapu realizacji programu duszpasterskiego będzie rozpoznanie zadań i obszarów zaangażowania w Kościele. „Pierwszym celem jest odkrycie prawdy, że jesteśmy domownikami Boga, a wyzwaniem jest to, byśmy odnaleźli własne miejsce w Kościele i realizowali Boży plan dla nas” – stwierdził abp Skworc.

Metropolita katowicki zaznaczył, że program duszpasterski uwzględni też przypadającą w przyszłym roku 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (11 listopada). „Odzyskanie przez Polskę niepodległości było też owocem podjętego wysiłku na rzecz odrodzenia religijnego i moralnego narodu przez uformowanie go w wierze” – dodał prelegent.

Wskazując na cel ewangelizacyjny, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP zaakcentował potrzebę głoszenie słowa Bożego, katechezy oraz rekolekcje ewangelizacyjnych lub kerygmatycznych.

Abp Sworc podkreślił, że cel inicjacyjny programu polegać ma m.in. na ukazywaniu związku miedzy chrztem, bierzmowaniem i Eucharystią, podkreśleniu znaczenia osobistego wyboru Jezusa Chrystusa i odkrywaniu przynależności do Kościoła. Formacja osób bierzmowanych oraz przybliżanie wiernym Kościoła jako wspólnoty, którą kieruje i umacnia Duch Święty, to cel formacyjny programu.

Z kolei cel społeczny ma być realizowany przez misję uświęcania różnych dziedzin życia społecznego i rodzinnego. „Chodzi o uświęcania małżonków, rodziny, udział młodych w wolontariacie, obejmuje kulturę, sztukę i mass media” – tłumaczył metropolita katowicki.

W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny, który poprzedził wykład ks. Krzysztofa Porosło z Krakowa pt. „Tajemnica namaszczenia”. Prelegent zaznaczył, że pogłębienie wiary w moc sakramentu bierzmowania nie ma ograniczać się tylko do momentu jego udzielenia, ale powinno przenikać całe życie człowieka. „Owoc łaski sakramentu bierzmowania wprowadza w tajemnicę namaszczenia Duchem Świętym, w naturalny sposób upodabniam się do osoby Jezusa” – tłumaczył ks. Porosło. Podkreślił, że owoce tego sakramentu powinny objawić się w pełnieniu woli Bożej.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego Marek Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego, o. Marek Myśliński CSSp, przełożony Zgromadzenia Ducha Świętego, oraz Wojciech Ostrowski i Julia Chmielińska, pochodzący z Poznania, zaangażowani w przygotowanie młodych do sakramentu bierzmowania, zastanawiali się nad tym, w jaki sposób mówić dziś o dojrzałości chrześcijańskiej i jak dawać o niej świadectwo.

Europoseł Marek Jurek przekonywał, że odpowiedzialność wobec Kościoła jest ściśle związana z odpowiedzialnością za własną rodzinę i Ojczyznę. „Zaangażowanie jest związane z kwestią patriotyzmu. Jeśli będziemy kochać, to będziemy się angażować. Sami jednak musimy zagwarantować swojemu krajowi oparcie dla zasad chrześcijańskich. Nikt za nas tego nie zrobi” – zauważył poseł Jurek.

O. Marek Myśliński CSSp stwierdził, że świadome odczytywanie darów Ducha Świętego kieruje nas do służby drugiemu człowiekowi. „Otwarcie się na dary Ducha Świętego i współpraca z łaską pozwalają na pójście ku drugiemu człowiekowi” – zaznaczył przełożony Zgromadzenia Ducha Świętego.

Tegoroczne spotkanie po raz pierwszy odbywało się jako forum ogólnopolskie, gdyż jak tłumaczyła Bogumiła Kania-Łącka, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej, organizatorzy mają nadzieję, że „w ten sposób uda się nam dotrzeć do szerszego grona słuchaczy”. „W tym roku chcemy zastanawiać się nad hasłem pierwszego etapu dwuletniego programu duszpasterskiego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Chcemy odkrywać znaczenie tych słów oraz zastanawiać się, czy postępujemy według Ducha Świętego i czy otwieramy się na Jego dary” – podkreśliła Kania-Łącka.

W spotkaniu wzięli udział teologowie, przedstawiciele parafii, członkowie różnych ruchów, stowarzyszeń katolickich i parafialnych rad duszpasterskich z całego kraju, m.in. z diecezji warszawskiej, łódzkiej, kaliskiej, tarnowskiej, toruńskiej, zielonogórsko-gorzowskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej oraz poznańskiej.

Hasło programu duszpasterskiego, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu, będzie kontynuacją refleksji kończącego się czteroletniego programu duszpasterskiego, realizowanego nt. „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.

KAI

Zdjęcie ilustracyjne: W. Wylegalski/ www.archpoznan.pl