Arcybiskup Gądecki zauważył, że historia biblijnego Tobiasza, jest wielkim wyzwaniem skierowanym do wszystkich osób życia konsekrowanego. „Czytana przed chwilą Księga Tobiasza – mówił abp Gądecki – opowiada o dziejach ojca i syna. Jej przesłanie ma charakter dydaktyczny i porusza problem odpłaty Bożej za ludzką wierność. Dowodzi, że cierpienie nie stanowi kary, lecz próbę, na jaką jest wystawiony człowiek. Że za wierność Pan Bóg nagradza nas szczęśliwym życiem”.

„Opuszczenie Niniwy przez Tobiasza, Sarę i potomstwo – kontynuował przewodniczący polskiego episkopatu – Będą Czcigodny odczytuje jako zachętę skierowaną do chrześcijan, aby porzucili sprawy tego świata a zwracali swe serca ku temu, co w niebie. W kluczu zaś anagogicznym, wzywa do opuszczenia tego świata, aby w wieczności kontemplować nie kończącą się światłość”.

Podczas homilii metropolita poznański zapewnił, że „Kościół łączy się z Wami i składa Bogu dziękczynienie za otrzymane dzięki Waszej modlitwie i pracy łaski, udziela Wam swojego błogosławieństwa i prosi o dalszą Bożą pomoc dla Was. Wspólne świętowanie życia zakonnego traktuje, jako znak pragnienia wiernej kontynuacji wybranej przez Was drogi powołania. Kościół cieszy się z tego, że – mimo tylu zawirowań, upadków i udręk – pozostałyście wierne i zachęca do tego, byście nie koncentrowały się głównie na sobie, ale na innych”.

„Maryjo, Matko Chrystusa – modlił się abp Gądecki – umacniaj swoją nieustanną opieką nasze Jubilatki. Wyjednaj u swego Syna, by nigdy nie zabrakło Im odwagi do dawania świadectwa o Chrystusie. Bądź z Nimi i pozwól Im do końca wiernie pełnić wolę Twojego Syna”.