5 lutego 1919 roku papież Benedykt XV utworzył w Polsce Biskupstwo Polowe. W 105. rocznicę tego wydarzenia, bp Wiesław Lechowicz przewodniczył w Katedrze Polowej Wojska Polskiego Mszy św. dziękczynnej za ponad stuletnią posługę kapelanów w wojsku.

„W rocznicę powstania Biskupstwa Polowego pragniemy Panu Bogu dziękować za wszystkich biskupów polowych, prosząc dla zmarłych o wieczne zbawienie, a dla żyjących o Boże błogosławieństwo. Dziękujemy Panu Bogu również za wszystkich kapelanów Wojska Polskiego i służb mundurowych i równocześnie prosimy o światło Ducha Świętego, abyśmy w czasach obecnych i przyszłych umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża i co należy uczynić, aby jak najowocniej pełnić misję duszpasterską w środowisku wojskowym” – powiedział bp Lechowicz na początku Mszy św.

Homilię wygłosił ks. ppłk Marcin Janocha, szef sekretariatu biskupa polowego. Kapelan przypomniał okoliczności powstania Biskupstwa Polowego. Podkreślił, że dzięki posłudze kapelanów Jezus „przychodził i przychodzi do tych, którzy swoje życie i zdrowie poświęcają najwyższym wartościom”. Zdaniem ks. Janochy powołanie 14 listopada 1918 r., a konsystorza wojskowego, zalążka przyszłego biskupstwa, jest dowodem na to, że zarówno naczelnik państwa Józef Piłsudski, jak i kadra dowódcza armii dostrzegali religijność żołnierzy i potrzebę zorganizowania „struktury dbającej o kształtowanie żołnierskich sumień do ofiarnej służby sprawie niepodległości, pokoju i bezpieczeństwa Polski”. – Kościół, wojsko i rząd zdawali sobie doskonale sprawę z tego, że w trosce o zachowanie odrodzonej Ojczyzny niezwykle ważna jest silna armia, dobrze uzbrojony i wyszkolony żołnierz, ale jeszcze ważniejsza jest siła ducha. Rozumieli dobrze, że kapelani wojskowi głosząc Słowo Boże, kształtują serca i umysły żołnierzy, aby byli zdolni do heroicznych postaw. Świadomi byli też tego, iż zadaniem kapelanów jest również obrona granic ojczyzny choć z inną bronią, modlitwą – mówił kapelan. Dodał, że także i dzisiaj „zadaniem duszpasterzy jest troska o kształtowanie sumienia każdego żołnierza, aby zachowując męstwo na polu walki, obce im były chęć odwetu i nienawiści”.

Wspominając pierwszego biskupa polowego Stanisława Galla, kapelan podkreślił, że „w warunkach wojennych stanęło przed nim zadanie zorganizowania dostatecznej liczby kapelanów, wyposażenie ich w niezbędny sprzęt liturgiczny i zharmonizowanie duszpasterstwa wojskowego z aparatem wojskowym”. Wśród innych zasług pierwszego Biskupa Wojsk Polskich wymienił także zorganizowanie sieci parafii oraz opracowanie statutu duszpasterstwa wojskowego, który Stolica Apostolska ogłosiła 27 lutego 1926 r. „Działania pierwszego biskupa, jak również jego następcy bp. Józefa Gawliny to ciągła droga umacniania i przybliżania żołnierza do wiary w Boga. Umacnianie w nim ducha, by był zdolny walczyć o granice i wolność umiłowanej Ojczyzny. Dziś dziękujemy Panu Bogu za tych, którzy tworzyli na przestrzeni ponad stu lat duszpasterstwo wojskowe, a zarazem stali się przykładem ofiarnej pracy duszpasterskiej dla biskupów polowych i kapelanów” – mówił ks. ppłk Marcin Janocha.

Na koniec zachęcił do modlitwy w intencji ordynariuszy wojskowych, kapelanów oraz wiernych tworzących Kościół wojskowy. „Wspominając 105. rocznicę utworzenia Biskupstwa Polowego, pamiętajmy o naszych poprzednikach, biskupach polowych i kapelanach, a także módlmy się, aby współczesne duszpasterstwo wojskowe realizowało powinności wobec żołnierzy, funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich rodzin. Niech posługa kapelanów wojskowych czerpie swoją inspirację z gorliwej modlitwy oraz świadectwa bycia uczniem Jezusa” – powiedział.

Eucharystię koncelebrowali ks. płk Kryspin Rak, wikariusz generalny biskupa polowego, ks. płk w st. spocz. January Wątroba, ks. płk SG Zbigniew Kępa, ks. ppłk Marcin Janocha, ks. mjr Mateusz Korpak oraz ks. kpt. SOP Piotr Zamaria, kapelan Służby Ochrony Państwa.

Przed błogosławieństwem bp Wiesław Lechowicz poprowadził modlitwę w intencji zmarłych biskupów polowych oraz kapelanów.

Krzysztof Stępkowski / ordynariat.wp.mil.pl

Fot. Krzysztof Stępkowski / ordynariat.wp.mil.pl