Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2024/2025 był głównym tematem dorocznego posiedzenia Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, które w dniach 30-31 stycznia br. odbyło się w ośrodku formacyjnym diecezji opolskiej „Rybak” w Głębinowie. Obradom przewodniczył bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji.

W słowie wprowadzającym bp Czaja przypomniał genezę i intencję towarzyszącą założeniom, jak również celom realizowanym od dwóch lat w programie duszpasterskim skupionym na tematyce eklezjalnej. Przewodniczący Komisji zaznaczył, że zgodnie z sugestią Konferencji Episkopatu Polski planowanie programu duszpasterskiego na lata 2024/2025 powinno być ściśle związane z Rokiem Jubileuszowym zapowiedzianym przez papieża Franciszka na 2025 rok.

Odwołując się do znanego już motta jubileuszowego Pielgrzymi nadziei, Przewodniczący Komisji zaproponował, że hasło programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce mogłoby być o nie oparte i roboczo brzmieć: Pielgrzymi nadziei – solą ziemi i światłem świata. Tak zdefiniowane hasło stało się punktem wyjścia dla dwóch przedłożeń, które przedstawili ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola z Uniwersytetu Opolskiego oraz ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Wystąpienie ks. prof. Doli pt. Jezus Chrystus – światłością narodów w założeniach całego programu duszpasterskiego stanowić ma dla niego zasadniczy fundament. Natomiast wystąpienie ks. prof. Chmielewskiego pt. Podstawy chrześcijańskiego świadectwa dotyczyło właściwego rozumienia świadectwa, które należy do istoty misji Kościoła.

W dalszej części obrad uczestnicy spotkania mieli okazję odnieść się przede wszystkim do zaproponowanego hasła roku duszpasterskiego. Pośród wyrażonych opinii zaznaczyły się sugestie, by było ono ściśle związane ze znaczeniem motta Roku Jubileuszowego.  Wybrzmiały także propozycje, by m.in. było ono wsparte objaśniającym podtytułem lub przyjęło formę osobową. Podjęto też w dyskusji rozmowę nad możliwymi opracowaniami, które mogłyby się pojawiać w szczegółowych materiałach duszpasterskich.

Zgodnie z tradycją spotkań Komisji, jej członkowie mieli także okazję poznać historię miejsc związanych w obradami. Prace były zatem przeplatane odwiedzinami historycznych miejsc w Nysie. Zapoznanie się z historią miasta, które jest nazywane śląskim Rzymem, zakończyło się Eucharystią, która była sprawowana w klasztorze macierzystym Sióstr Elżbietanek. Przewodniczący liturgii bp Jacek Kiciński, odwołując się w homilii do Ewangelii dnia, wskazywał na potrzebę zwracania się we wszystkich stanach trudnych czy wręcz beznadziejnych do mocy Chrystusa. Drugi dzień obrad rozpoczął się od Eucharystii sprawowanej w sanktuarium św. Rity w Głębinowie. Mszy św. przewodniczył bp Wiesław Śmigiel, który odnosząc się w homilii do obecnych zdarzeń nawiązał do przesłania Ewangelii, w której Chrystus nie został przyjęty przez swoich rodaków.

W kolejnym dniu obrad Komisji, jej członkowie wysłuchali wystąpień ks. prof. dr hab. Artura Maliny z Uniwersytetu Śląskiego oraz ks. Artura Sepioło związanego z Zespołem KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Ks. prof. Malina w swoim przedłożeniu pt. Moc i wartość chrześcijańskiej nadziei wyjaśniał biblijne rozumienie nadziei ukierunkowane na osobę Jezusa Chrystusa. Natomiast ks. Sepioło w konferencji pt. Nawrócenie misyjne parafii przedstawił praktyczne sposoby przemiany myślenia i metod duszpasterskich księży, którzy są pierwszymi adresatami wezwania do pastoralnego nawrócenia.

Spotkanie Komisji, które obfitowało w liczne okazje do rozmów i wymiany myśli jej uczestników, zakończyło się przedstawieniem przez bp. Czaję m.in. bieżących ważnych zagadnień duszpasterskich o wymiarze ogólnopolskim oraz zebraniem najistotniejszych wniosków wypracowanych podczas obrad Komisji Duszpasterstwa KEP.

Komisja Duszpasterstwa KEP / BP KEP

Fot. Komisja Duszpasterstwa KEP