Nuncjatura Apostolska w Polsce

N. 7385/22

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek

przyjął rezygnację bp. Pawła STOBRAWY z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji opolskiej.

Warszawa, 22 kwietnia 2022 r.

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski