Zakończenie diecezjalnego etapu Synodu o synodalności oraz podsumowująca go synteza – to najważniejsza kwestia poruszona w komunikacie z Sesji Rady Biskupów Diecezjalnych, która miała miejsce na Jasnej Górze 25 sierpnia br.

Tradycyjnie zebranie biskupów diecezjalnych odbyło się w przeddzień Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Dyskutując nad syntezą ogólnopolską zakończonych prac synodalnych w diecezjach, biskupi dzielili się swoimi uwagami na temat dotychczasowego przebiegu Synodu. „Konsultacje synodalne stały się okazją do wyrażenia troski o wspólnotę Kościoła. Biskupi zastanawiali się, jak najlepiej wykorzystać dotychczasowe owoce zakończonego procesu. Drogą do tego jest stałe i systematyczne budowanie Kościoła synodalnego. Powinno się to dokonywać w relacjach bezpośrednich oraz na poziomie wspólnot lokalnych, przede wszystkim parafii” – czytamy w komunikacie.

W komunikacie biskupi po raz kolejny podkreślili solidarność z narodem ukraińskim. Wyrazili także wdzięczność wobec wszystkich, którzy przez ostatnie pół roku pomagali przebywającym w naszym kraju uchodźcom, jak również tym, którzy pozostali w ogarniętym wojną kraju. „Biskupi proszą o nieustanną modlitwę za Ukrainę i o nastanie pokoju w świecie. Apelują, aby przedłużający się kryzys wywołany inwazją nie wygasił w nas wyrażanej na wiele sposobów woli pomocy naszym siostrom i braciom, zwłaszcza najbardziej doświadczonym wojną” – podaje komunikat.

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, biskupi zapewnili o modlitwie w intencji uczniów, rodziców i nauczycieli. Wyrazili także wdzięczność rolnikom za ich pracę, która zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe mieszkańcom naszej Ojczyzny.

BP KEP

 

Publikujemy pełny tekst komunikatu:

 

KOMUNIKAT
RADY BISKUPÓW DIECEZJALNYCH KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
PO SPOTKANIU NA JASNEJ GÓRZE W DNIU 25 SIERPNIA 2022 ROKU

W wigilię uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, 25 sierpnia 2022 r., na Jasnej Górze zebrała się ‒ pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ‒ Rada Biskupów Diecezjalnych KEP. Głównym tematem obrad było zakończenie diecezjalnego etapu Synodu o synodalności oraz podsumowująca go synteza.

  1. Synod został zainaugurowany 9 i 10 października ubiegłego roku w Rzymie i przebiega pod hasłem: Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja. Dyskutując nad syntezą ogólnopolską zakończonych prac synodalnych w diecezjach, biskupi dzielili się swoimi uwagami i obserwacjami dotyczącymi dotychczasowego przebiegu Synodu. Wyrazili wdzięczność wszystkim, którzy włączyli się w ten proces, dzieląc się radościami, trudnościami i problemami. W konsultacjach synodalnych, na różnych poziomach, uczestniczyli biskupi, księża, osoby konsekrowane, wierni świeccy zaangażowani w życie parafii, członkowie wspólnot, jak również osoby wcześniej nieangażujące się bezpośrednio w swoich środowiskach kościelnych. Konsultacje synodalne stały się okazją do wyrażenia troski o wspólnotę Kościoła. Biskupi zastanawiali się, jak najlepiej wykorzystać dotychczasowe owoce zakończonego procesu. Drogą do tego jest stałe i systematyczne budowanie Kościoła synodalnego. Powinno się to dokonywać w relacjach bezpośrednich oraz na poziomie wspólnot lokalnych, przede wszystkim parafii.
  2. Obrady biskupów diecezjalnych odbyły się nazajutrz po dniu święta niepodległości Ukrainy, pół roku od zbrojnej agresji Rosji na ten kraj. Po raz kolejny pasterze Kościoła podkreślili solidarność z narodem ukraińskim. Wyrazili także wdzięczność tym wszystkim, którzy przez ostatnie sześć miesięcy, w różny sposób, pomagali licznym przebywającym w naszym kraju uchodźcom, jak również tym, którzy pozostali w ogarniętym wojną kraju. Biskupi proszą o nieustanną modlitwę za Ukrainę i o nastanie pokoju w świecie. Apelują, aby przedłużający się kryzys wywołany inwazją nie wygasił w nas wyrażanej na wiele sposobów woli pomocy naszym siostrom i braciom, zwłaszcza najbardziej doświadczonym wojną. Postawa wobec nich może być świadectwem naszej wiary i zaproszeniem na spotkanie z Chrystusem.
  3. U progu nowego roku szkolnego biskupi diecezjalni modlą się za wszystkich rozpoczynających naukę, a także za ich rodziców, katechetów i nauczycieli. Ludziom pracującym na roli w czasie trwających żniw dziękują za ich ciężką pracę i troskę o to, aby nikomu w naszym kraju nie zabrakło chleba. Modląc się wraz z licznymi pielgrzymami przed obliczem Czarnej Madonny, polecają Bogu przez Jej wstawiennictwo wszystkich Rodaków w kraju i za granicą oraz udzielają pasterskiego błogosławieństwa.

Rada Biskupów Diecezjalnych Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 25 sierpnia 2022 roku

Zobacz też:
Synteza ogólnopolska: Synod wskazuje na potrzebę uczenia się wspólnego wędrowania, aby budować wspólnotę Kościoła

Sesja Rady Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze, 25.08.2022
Prezentacja ogólnopolskiej syntezy Synodu o synodalności, 25.08.2022