Komunikat z 334. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

31-01-2005

Warszawa, 31 stycznia 2006 r.

1522

W dniu 31. stycznia 2006 roku biskupi polscy zgromadzili się na 334. zebraniu plenarnym w Warszawie. Obradami kierował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Józef Michalik, w obecności Nuncjusza Apostolskiego, abpa Józefa Kowalczyka.

1. Zebranie przypadło w dniach żałoby po katastrofie budowlanej w Chorzowie, która zjednoczyła w bólu cały naród. Biskupi, polecając zmarłych miłosiernemu Bogu, wyrażają głębokie współczucie rannym oraz rodzinom ofiar i kierują słowa wdzięczności do uczestników akcji ratowniczej oraz do tych osób, które okazały poszkodowanym, a także ich rodzinom pomoc i współczucie.

2. Kościół w Polsce z wdzięcznością przyjmuje pierwszą encyklikę Ojca św., zatytułowaną „Bóg jest miłością”. Światu rozdzieranemu przez konflikty potrzeba dziś szczególnie świadectwa miłości płynącej z pochylenia się Boga nad ludzkim losem. Wnikając w treść encykliki będziemy przygotowywać się na rychłe spotkanie z Piotrem naszych czasów. Papieska pielgrzymka do Polski, która przypadnie w dniach od 25 do 28 maja br., inspirowana będzie słowami: „Bądźcie mocni wiarą”. Biskupi proszą wszystkich wiernych o modlitwę w intencji owoców duchowych papieskiej pielgrzymki.

3. Ważnym tematem refleksji biskupów było podsumowanie wizyty ad limina Apostolorum, którą Episkopat Polski odbył w trzech grupach, w listopadzie i grudniu ubiegłego roku. W trakcie tej wizyty biskupi nawiedzili groby apostolskie, sprawowali Eucharystię w czterech bazylikach rzymskich, uczestniczyli w ogólnych i prywatnych audiencjach u Ojca św. oraz odbyli spotkania w najważniejszych urzędach Stolicy Apostolskiej. Ważnym momentem wizyty biskupów była modlitwa przy grobie Sługi Bożego Jana Pawła II.

4. W kontekście przygotowań do papieskiej pielgrzymki wielkie znaczenie mają słowa Ojca św. skierowane za pośrednictwem pasterzy do Kościoła w Polsce. Benedykt XVI przypomniał, że wychowanie katolickie jest „jednym z podstawowych zadań wpisanych na stałe w zbawczą misję Kościoła”, wezwał duchowieństwo i wiernych świeckich do wysiłku na rzecz nowej ewangelizacji oraz podkreślił znaczenie parafii stanowiącej najbardziej podstawowe środowisko w strukturze Kościoła.

5. Konferencja Episkopatu Polski zajęła krytyczne stanowisko wobec rezolucji Parlamentu Europejskiego odnośnie do homofobii, przyjętej 18 stycznia br. Rezolucja ta słusznie odrzuca postawy dyskryminacji wobec osób o skłonnościach homoseksualnych. Jednak wezwanie skierowanie do rządów państw członkowskich, by prawnie zrównać związki osób tej samej płci ze związkami małżeńskimi, narusza zasady prawa naturalnego oraz stanowi zagrożenie dla małżeństwa i rodziny. Biskupi apelują do Parlamentu Europejskiego o zaniechanie działań noszących znamiona dyktatury relatywizmu i zagrażających wolności sumienia obywateli krajów Unii Europejskiej.

6. Biskupi zjednoczeni w trosce o dobro Ojczyzny, przeżywając z niepokojem konflikty na polskiej scenie politycznej, wyrażają uznanie dla tych osób, które kierują się głosem sumienia i pragną służyć dobru wspólnemu. Z obawą przyjmują sytuację, w której środowiska wyrosłe z tradycji solidarnościowej nie potrafią zjednoczyć się w trosce o dobro Polski. Mamy jedną Ojczyznę i nie wolno uczynić jej przedmiotem partyjnych przetargów. W sytuacji rodzącej wiele uzasadnionych obaw biskupi zwracają się do wiernych z apelem o gorącą modlitwę w intencji Ojczyzny. Wyrażając nadzieję, że obecne trudności zostaną przezwyciężone, udzielają wszystkim rodakom pasterskiego błogosławieństwa.
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi polscy
zgromadzeni na 334. zebraniu plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski

 

Warszawa, 31 stycznia 2006 r.