Komunikat ze spotkania Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski

17-12-2014

Warszawa, 17 grudnia 2014 r.

1584

Dnia 17 grudnia 2014 r. w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski.

W trakcie spotkania omawiano zasadniczy temat – wizytę Papieża Franciszka w Polsce w 2016 roku, połączoną ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie oraz z 1050. rocznicą chrztu Polski. Obie strony zwróciły uwagę na rolę samorządów w organizowaniu tych przedsięwzięć i potrzebę powołania grup roboczych złożonych z reprezentantów zaangażowanych stron.

Zebrani zapoznali się i dyskutowali nad kwestiami prawnymi m.in. związanymi z formą występowania z Kościoła oraz zwracania się sądów powszechnych o dokumentację dotyczącą kościelnego postępowania co do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Na posiedzeniu omówiono również zagadnienia mające istotne znaczenie dla przyszłości rodzin – m.in. proces wprowadzania Karty Dużej Rodziny, a także edukacji dzieci i młodzieży.

W posiedzeniu udział wzięli:

– ze strony Rządu Rzeczypospolitej Polskiej: Andrzej Halicki – minister administracji i cyfryzacji; Stanisław Huskowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji; Jacek Cichocki, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej; Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej; Piotr Żuchowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w zastępstwie  Małgorzaty Omilanowskiej, ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaproszeni do udziału: Andrzej Lewiński, zastępca generalnego inspektora ochrony danych osobowych; Monika Zbrojewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości a także eksperci: Agata Młot, doradca ministra administracji i cyfryzacji; Marcin Mikos, szef gabinetu politycznego ministra pracy i polityki społecznej; Józef Różański, dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MAC; Andrzej Marciniak, zastępca dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MAC; Monika Piszcz-Czapla, naczelnik Wydziału Regulacji Prawnych i Funduszu Kościelnego Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MAC; Krzysztof Dudek, dyrektor Centrum Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze GIODO; Grzegorz Mróz, zastępca dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów; Kamil Staszowski, asystent szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Krzysztof Dystoński, sędzia, główny specjalista, w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości;

– ze strony Konferencji Episkopatu Polski: abp Sławoj Leszek Głódź – współprzewodniczący Komisji Wspólnej, metropolita gdański; kard. Kazimierz Nycz – metropolita warszawski; abp Wojciech Polak – metropolita gnieźnieński, prymas Polski; bp Andrzej Suski – biskup toruński; bp Artur Miziński – sekretarz generalny KEP oraz bp Damian Muskus – biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej; ks. Józef Kloch – rzecznik KEP; ks. Dariusz Konieczny – kierownik Biura Sekretariatu KEP; ks. Tomasz Ślesik – sekretarz przewodniczącego KEP; mec. Jarosław Bittel – konsultant prawny SKEP; Marcin Przeciszewski – prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.

ks. Józef Kloch

Artur Koziołek

rzecznik
Konferencji Episkopatu Polski

 

rzecznik prasowy
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Warszawa, 17 grudnia 2014 r.