2 kwietnia 2019 r. (wtorek) w godzinach 10.00-15.00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbędzie się Konferencja „Odpowiedzialność parlamentarzystów i władzy za trzeźwość Narodu. Wdrażanie Narodowego Programu Trzeźwości”. Organizatorem Konferencji jest Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

Wydarzenie honorowym patronatem objął Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP oraz bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

Program konferencji:

Godz. 9.00-10.00 – Rejestracja uczestników konferencji

Godz. 10.00-10.15 Powitanie gości, rozpoczęcie konferencji:

  • Małgorzata ZWIERCAN, poseł na sejm VIII kadencji, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
  • Krystyna WRÓBLEWSKA, poseł na sejm VIII kadencji, wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Godz. 10.15-10.30 Dlaczego Narodowy Program Trzeźwości?

– ks. bp dr Tadeusz BRONAKOWSKI, Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

Godz. 10.30-11.15 Wystąpienia gości honorowych:

  • Marek KUCHCIŃSKI – Marszałek Sejmu RP
  • Arcybiskup Stanisław GĄDECKI – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
  • Elżbieta RAFALSKA – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Łukasz SZUMOWSKI – Minister Zdrowia

Godz. 11.15-11.35 Trzeźwość warunkiem pomyślnego rozwoju życia społecznego

– prof. dr hab. Krzysztof WOJCIESZEK, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

Godz. 11.35-11.55 – Realizacja założeń Narodowego Programu Trzeźwości w aspekcie działań władz państwowych i wymiaru sprawiedliwości

– Szymon SZYMKOWSKI vel SĘK, poseł na SejmVIII kadencji, sekretarz stanu w MSZ

Godz. 11.55-12.15 Profilaktyka uzależnień w ramach funkcjonowania systemu oświaty

– Anna ZALEWSKA – Minister Edukacji Narodowej

Godz. 12.15-13.00 – Przerwa na kawę

Godz. 13.00-13.20 – Rozwiązywanie problemów uzależnień jako wyzwanie władz samorządowych

Agnieszka MUZYK, doktor socjologii, Instytut Społeczno – Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, samorządowiec, polityk

Godz. 13.20-13.40 Współpraca Kościoła i państwa na gruncie działalności trzeźwościowej

– Krzysztof BRZÓZKA, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Godz. 13.40-14.00 Aktywna promocja dojrzałej i świadomej abstynencji

– ks. prof. dr. hab. Piotr KULBACKI

Godz. 14.00-14.20 Problematyka uzależnień mieszanych

– dr Piotr JABŁOŃSKI, dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Godz. 14.20-14.40 Świadectwo … – rozmowę prowadzi Rafał PORZEZIŃSKI

Godz. 14.40-15.00 – Podsumowanie:

  • Małgorzata ZWIERCAN, poseł na sejm VIII kadencji, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
  • Krystyna WRÓBLEWSKA, poseł na sejm VIII kadencji, wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Za: www.kongrestrzezwosci.pl

BRAK KOMENTARZY