Abp Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski przewodniczył Boskiej Liturgii św. Jana Złotoustego w Sanktuarium Maryjnym „Brama Miłosierdzia” w Jarosławiu na Podkarpaciu z okazji święta Przemienienia Pańskiego. Zgodnie z tradycją jest ono obchodzone 6 sierpnia, a według kalendarza juliańskiego – 19 sierpnia. 

Greckokatolicka konkatedra w Jarosławiu to ważne miejsce pielgrzymkowe grekokatolików w Polsce. Słynąca łaskami ikona „Brama Miłosierdzia”, która powstała prawdopodobnie w I połowie XVIII wieku, przedstawia Matkę Bożą, trzymającą na lewym ramieniu postać Jezusa i wskazującą prawą dłonią na swego Syna. Jarosławska Ikona Matki Boskiej była obecna na Placu św. Piotra w Rzymie podczas inauguracji Roku Miłosierdzia w Kościele powszechnym w 2015 r.

Abp Popowicz w homilii podczas Boskiej Liturgii nawiązał do Ewangelii święta, przedstawiającej Jezusa, który przed uczniami przemienił się na Górze Tabor i ukazał siebie w Chwale Bożej. To cudowne wydarzenie, które nie jest dla nas do końca zrozumiałe, miało w głównej mierze na celu ukazanie uczniom natury Chrystusa. Arcybiskup nawiązał w homilii również do prawdy o krzyżu i cierpieniu w naszym życiu: „Nasza życiowa droga z krzyżem w rękach doprowadzi nas do poznania Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego i Zbawiciela. Zwieńczeniem naszego poznania będzie nasza góra Tabor, na której doświadczymy Jego Bóstwa”.

Metropolita nawiązał również do postaci, które ukazały się na górze Tabor – Mojżesza i Eliasza. Przedstawił ich jako jedne z najważniejszych postaci Starego Testamentu, które doświadczyły obecności Boga w swoim życiu. „To wszystko, czego doświadczyli w czasie spotkania z Bogiem Mojżesz i Eliasz, wypełnia się w Jezusie Chrystusie. On jest tym, który teraz prowadzi człowieka – Nowy Izrael – do Ziemi Obiecanej, ale robi to przez krzyż” – zaznaczył Arcybiskup.

Arcybiskup w swoim słowie wskazał również na Maryję, której wizerunek czczony jest w sposób szczególny w Jarosławiu: „Matka Boża – nasza przewodniczka na drogach życia, uczy nas, jak zawierzyć Bożej obietnicy, jak iść przez życie ze swoim krzyżem. (…) Jesteśmy dzisiaj zaproszeni, aby tu, w Jarosławiu, wejść w Boże Światło przez Bramę Miłosierdzia, którą otwiera nam Jarosławska Matka Boża”.

Święto Przemienienia Pańskiego jest bardzo ważne dla grekokatolików.W tym dniuwe wszystkich cerkwiach w Polsce i na Ukrainie święci się pierwsze zebrane owoce z ogrodów i sadów. Tę tradycję kultywuje się również w katedrze greckokatolickiej we Wrocławiu. Boskiej Liturgii przewodniczył biskup Włodzimierz Juszczak, ordynariusz eparchii wrocławsko-gdańskiej, który na zakończenie Służby Bożej poświęcił licznie zgromadzonym w cerkwi wiernym z Polski i Ukrainy przyniesione owoce.

Ks. Mateusz Demeniuk

Zdjęcie ilustracyjne: ks. Bogdan Stepan

BRAK KOMENTARZY