W Rudach na Śląsku w dniach od 22 do 24 września 2023 r. obradowali młodzi oraz kapłani odpowiedzialni za Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Polsce. Podczas zebrania dokonano wyboru nowego Przewodniczącego Prezydium Krajowej Rady oraz dokonano wręczenia kolejnej edycji nagród im. ks. Prałata Antoniego Sołtysika. Młodym towarzyszył biskup gliwicki Sławomir Oder oraz Delegat KEP ds. KSM bp Adam Bab. 

Wierność Słowu Bożemu i bezinteresowna służba to dwa słowa wskazane przez Asystenta
Generalnego Stowarzyszenia ks. Andrzeja Lubowickiego podczas Eucharystii inaugurującej zebranie Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Rudach. Myślą przewodnią całego spotkania były słowa: „Wierność i służba, one są początkiem duchowego rozwoju w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. (…) Tylko człowiek, który bezinteresownie służy, nie straci sensu życia i będzie wspinał się na szczyty, ale zawsze będzie w stanie zaczerpnąć u źródła”.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest przestrzenią rozeznawania powołania i podejmowania decyzji w wielu aspektach życia młodego człowieka. Ważnym elementem spotkania były wybory uzupełniające do Prezydium Krajowej Rady KSM. Ustępującą, w związku z rozpoczęciem postulatu w Zgromadzeniu Sióstr Rodziny Betańskiej, Przewodniczącą Prezydium, Martynę Gieletę zastąpił Jan Cytryński z
Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Aby w praktyce dążyć do wzrostu zrealizowane zostały warsztaty. O podejmowaniu dobrych życiowych decyzji mówił pan dr Wojciech Wierzejski, wykładowca akademicki, polityk, filozof. Drugi warsztat został zrealizowany w ramach projektu „DODAJ DOBRA” realizowanego przez FUNDACJĘ DLA MŁODZIEŻY, powołaną do życia przez KSM aby sprawniej i bardziej skutecznie stwarzać młodzieży przestrzenie do rozwoju. Szkolenie to dotyczyło praktycznych aspektów fundraisingu, a poprowadziła je druhna Wiktora Zarzycka.

Podczas sobotniego popołudnia wręczone zostały Ordery im. ks. Prałata Antoniego Sołtysika. Tegorocznymi Laureatami zostali:
– Ks. Julian Brzezicki – inicjator powstania oraz pierwszy, wieloletni Asystent Diecezjalny KSM w diecezji zamojsko-lubaczowskiej,
– Ks. Mieczysław Puzewicz – inicjator reaktywacji KSM na Lubelszczyźnie i wieloletni Asystent Diecezjalny KSM w archidiecezji lubelskiej,
– Piotr Barczak – były prezes Zarządu Diecezjalnego KSM Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, samorządowiec, społecznik.

Ostatni dzień spotkania upłynął pod znakiem świętowania 30. rocznicy utworzenia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Diecezji Gliwickiej. Uroczystą, dziękczynną Eucharystię celebrowali gospodarz miejsca – biskup gliwicki Sławomir Oder oraz bp Adam Bab, Delegat KEP ds. KSM.

W wygłoszonej homilii bp Oder mówił do młodych: „Nie zatraćcie wartości. Nie ulegajcie logice świata z jego pokusami zysku, kariery, sukcesu. Uczcie się myśleć po Bożemu. Szukajcie Bożych dróg. Dostosowujecie Wasze myśli do myśli Chrystusa. Prawdziwym zyskiem i prawdziwym sukcesem jest być współpracownikami Boga w czynieniu świata lepszym, w budowaniu Jego królestwa. Bądźcie wiec hojni wobec Boga na miarę jego hojności i wielkości jego darów, bo uczynił was swoimi synami i zaprosił do pracy w winnicy.”

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat. Głównym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan, a także aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła poprzez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości oraz zasad we wszystkich dziedzinach życia społecznego i kulturalnego.

Przyznawanie Orderu im. Prałata Antoniego Sołtysika zainicjowano w trakcie obchodów 30. rocznicy reaktywacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Patronem nagrody jest wieloletni duszpasterz młodzieży i przyjaciel św. Jana Pawła II. To z jego inicjatywy po upadku komunizmu ponownie powołano w Polsce KSM.

Fot. www.facebook.com/ksm.polska

BRAK KOMENTARZY