Kraków: Msza święta za ludzi telewizji

10-08-2016
1666

W uroczystość św. Klary, 11 sierpnia o godz. 17.00 w kościele sióstr klarysek przy ul. Grodzkiej 54 celebrowana będzie msza św. za ludzi telewizji. Od ponad pół wieku Święta z Asyżu jest patronką pracowników tego medium.

Po mszy będzie możliwość uczczenie relikwii Świętej. W tym dniu, za pobożne uczestniczenie w obrzędach, pod zwykłymi warunkami, można zyskać także Odpust Zupełny. W tym roku uroczystość ta zbiega się z 700-leciem obecności Ubogich Panien w Krakowie przy Trakcie Królewskim.

To jedyne miasto, gdzie są i siostry klaryski, i oddziały największych ogólnopolskich kanałów telewizyjnych.

Może dziwić fakt, że patronką medium, które powstało w XX w., jest zakonnica z XIII w. Pius XII w breve „Clarius explendescit”, ogłaszającym św. Klarę „niebiańską przed Bogiem patronką telewizji”, odwołał się do historii zapisanej w „Źródłach franciszkańskich”.

Kiedy św. Klara na rok przed śmiercią leżała schorowana w łóżku i z tego powodu nie mogła uczestniczyć w Pasterce, to w nadprzyrodzonej wizji – jakby na telebimie – zobaczyła zebranych ludzi w kościele św. Franciszka z Asyżu i w sposób duchowy uczestniczyła we mszy św., widząc i słysząc wszystko, co tam się działo.

„Słyszała braci radośnie śpiewających psalmy, uważała na melodie kantorów, wreszcie słyszała granie instrumentów. Doznała jeszcze większego cudu, gdyż zobaczyła żłóbek Pański” – relacjonuje franciszkański biograf brat Tomasz z Celano.

„Za łaską Chrystusa słyszałam dosłownie całe nabożeństwo, jakie było odprawiane tej nocy w kościele św. Franciszka” – przytacza wyznanie św. Klary zakonnik.