Salezjanin ks. Dariusz Bartocha został wybrany na sekretarza generalnego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Wybór potwierdziła 16 maja br. Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich obradująca w Niepokalanowie. 

Zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce potwierdziło wybór Konsulty z 15 maja 2023 roku, która po zakończeniu kadencji Sekretarza Generalnego KWPZM o. Kazimierza Malinowskiego OFMConv zaproponowała na to stanowisko ks. Dariusza Bartochę SDB. O. Malinowski był Sekretarzem Generalnym KWPZM od 2008 roku.

Nowy Sekretarz Generalny, ks. Dariusz Bartocha, był m.in. w latach 2011-2017 inspektorem salezjańskiej inspektorii św. Jacka w Krakowie, a od 2017 roku pełnił posługę dyrektora wspólnoty św. Jacka w Oświęcimiu, gdzie salezjanie prowadzą działalność edukacyjną. Ks. Bartocha od wielu lat towarzyszy także młodym konsekrowanym w przygotowaniu odbywającego się co 3 lata Kongresu Młodych Konsekrowanych, którego był  też inicjatorem.

O. Kazimierz Malinowski OFMConv, obecny gwardian w Harmężach, nadal będzie zajmował się stroną internetową www.zyciezakonne.pl oraz będzie w dalszym ciągu redagował „Biuletyn Tygodniowy Centrum Informacji Zakonnej”, który od 2009 roku jest przez niego wydawany i rozsyłany do zainteresowanych osób w formie plików PDF. Jego wersja papierowa po zakończeniu danego roku kalendarzowego trafia do wybranych bibliotek kościelnych (Biblioteka Narodowa, KUL, UKSW, UPJPII) oraz kilkunastu bibliotek i archiwów zakonnych.

Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce potwierdziło też mianowanie przez Konsultę 15 maja 2023 roku ekonoma KWPZM, którym został o. Robert Wawrzeniecki OMI, pracujący w sekretariacie KWPZM od października 2018 roku.

Sekretariat KWPZM/ BP KEP

Zobacz też: O. Robert Wawrzeniecki OMI – ekonomem Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

 

BRAK KOMENTARZY