DOKUMENT: Komunikat Nuncjatury Apostolskiej

Ks. prał. dr Krzysztof Włodarczyk urodził się w 1961 r. w Sławnie (woj. zachodniopomorskie), gdzie ukończył także Liceum Ogólnokształcące. Po studiach w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Ignacego Jeża w Szczecinku 21 czerwca 1987 r. Następnie Przez rok był wikariuszem w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lipiu. W 1988 r. posłano go do Iłowca, aby tworzyć Diecezjalny Dom Rekolekcyjny. Ze względu na trudności w przejęciu domu w Iłowcu na własność diecezji, w 1989 r. został przeniesiony do Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Koszalinie-Wilkowie, gdzie pełnił funkcję dyrektora do 1998 r.

Jednocześnie był diecezjalnym duszpasterzem rodzin (1990-2005). Ukończył trzyletnie studia podyplomowe z teologii (studium licencjackie i doktoranckie) na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu (1993-1996). Był asystentem kościelnym Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej w Lipiu (1996-2003). W 1998 r. został mianowany diecezjalnym moderatorem Domowego Kościoła i diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości. W 2000 r. rozpoczął budowę Centrum Edukacyjno-Formacyjnego (na miejscu poprzedniego obiektu) w Koszalinie i przez rok był jego dyrektorem. W 2002 r. został mianowany kanonikiem gremialnym Kolegiackiej Kapituły Pilskiej przy kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Pile. Od 1993 r. pracuje jako sędzia w Sądzie Biskupim w Koszalinie. W 2005 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie Teologii Pastoralnej na UKSW w Warszawie na podstawie rozprawy doktorskiej: „Model duchowości małżeńskiej i rodzinnej we współczesnych ruchach rodzinnych w Polsce”. Przez rok pełnił funkcję wicerektora w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie (2006-2007). Od 2007 r. jest dyrektorem wydziału duszpasterskiego w swej diecezji. Angażuje się w pomoc młodzieży z ubogich rodzin będąc od 2008 r. diecezjalnym koordynatorem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Od ponad 20 lat pełni posługę spowiednika osób konsekrowanych.

Jest mocno związany z Ruchem Światło-Życie i korzysta w swojej duchowości z tego charyzmatu oraz posługuje jako moderator rejonowy Domowego Kościoła, Rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie.

Od dzieciństwa czynnie uprawiał sport (piłka ręczna, siatkówka i piłka nożna). Jest systematyczny widzem poniedziałkowych teatrów w TVP. Docenia ambitny film, ale seriale nie należą do jego ulubionych. Poznaje świat przez literaturę krajoznawczą i podróże. Lubi dobrą książkę.

Ostatnie dziewięć lat, jako dyrektor wydziału duszpasterskiego, prawie wszystkie siły i czas poświęcił sprawom pastoralnym przez przygotowywanie programów duszpasterskich, redagowanie „Koszalińsko-Kołobrzeskich Wiadomości Diecezjalnych”, „Biuletynu Duszpasterskiego” oraz przez bezpośrednią posługę duszpasterską, która się wyraża m.in. przez prowadzenie rekolekcji zamkniętych, rekolekcji w parafiach, dni skupienia dla różnych grup. Biskup Nominat lubi poznawać żywoty świętych i historię Kościoła.

BP KEP

POSŁUCHAJ: Wypowiedź Biskupa Nominata Krzysztofa WłodarczykaŻyczenia Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. Stanisława Gądeckiego

Warszawa, dnia 6 maja 2016 roku

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie Nominacie
,

z radością przyjąłem wiadomość przekazaną przez Nuncjaturę Apostolską w Polsce, że Ojciec Święty Franciszek mianował Waszą Ekscelencję Biskupem Pomocniczym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski z radością witam w gronie polskich biskupów i zapraszam do współpracy w licznych gremiach naszej Konferencji.

Na początku pasterskiego posługiwania chciałbym życzyć odwagi, aby z męstwem Chrystusa – Dobrego Pasterza wypełniać misję zleconą przez Duch Świętego.

Niech Święci Apostołowie wypraszają cnotę miłości wobec powierzonego sobie Ludu Bożego, bo pierwszym zadaniem Ojca jest kochać.

Niech Maryja – Królowa Apostołów – wyprosi dar zasłuchania w Słowo Boże, w którym znajdzie Ksiądz Biskup odpowiedź na pytania, które będą pojawiały się w trakcie wypełniania pasterskiego posługiwania.

Łączę wyrazy szacunku i braterskich pozdrowień Chrystusie,

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

_______________________________

Jego Ekscelencja
Ks. Bp Nominat Krzysztof WŁODARCZYK
Biskup Pomocniczy Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
KOSZALIN