Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Macieja Małygę, dotychczasowego wikariusza biskupiego ds. stałej formacji kapłanów w archidiecezji wrocławskiej, biskupem pomocniczym tejże archidiecezji – podała w samo południe Nuncjatura Apostolska w Polsce.

Komunikat Nuncjatury

Ks. Maciej Małyga urodził się 11 maja 1979 roku w Środzie Śląskiej.

W 1994 roku skończył szkołę podstawową i naukę kontynuował w XII Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu.

W latach 1998-2004 odbywał formację w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 2004 roku.

W latach 2004-2006 był wikariuszem parafii św. Jana w Oleśnicy.

W latach 2006-2012 odbywał studia specjalistyczne na uniwersytecie w niemieckim Fryburgu.

W 2012 roku uzyskał tytuł doktora teologii i rozpoczął wykłady na papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Po powrocie ze studiów został ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu.

W 2019 roku został wikariuszem biskupim ds. stałej formacji kapłanów. Został też wybrany członkiem Rady Kapłańskiej oraz ustanowiony dyrektorem Domu Stałej Formacji Kapłanów w Sulistrowiczkach.

W 2021 roku został ojcem duchownym roku propedeutycznego w archidiecezji wrocławskiej.

Zna język niemiecki i angielski.

BP KEP

Fot. Facebook Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Brzegu