Rzecznik KEP jest wybierany przez zebranie plenarne. Utrzymuje kontakty z dziennikarzami, wspiera również biskupów w kontaktach z mediami oraz kieruje Biurem Prasowym.

Biblista i poliglota, któremu nieobca jest współpraca z mediami – tak najkrócej można scharakteryzować nowego rzecznika Episkopatu. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik ma 38 lat. Jest kapłanem diecezji drohiczyńskiej, święcenia kapłańskie przyjął 14 lat temu. Do tej pory mieszkał w Rzymie, gdzie wykładał biblistykę na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża. Był także wykładowcą w drohiczyńskim seminarium duchownym i WSKSiM w Toruniu. Na łamach „Niedzieli” można znaleźć jego artykuły dotyczące Kościoła na Bliskim Wschodzie i Polaków ratujących Żydów.

Msza św. dziękczynna w Sekretariacie KEP (fotorelacja):

 

Zobacz też:
Podziękowania dla ks. Józefa KlochaKS. DR PAWEŁ RYTEL-ANDRIANIK
– rzecznik Konferencji Episkopatu Polski od 1.07.2015 r.

Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik urodził się 9 sierpnia 1976 roku w Sokołowie Podlaskim. Do szkoły podstawowej chodził w Rytelach Święckich, maturę zdawał w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Węgrowie. Po 6 latach formacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie przyjął 16 czerwca 2001 r. święcenia prezbiteratu z rąk bp. Antoniego Dydycza. Przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii Ostrożany, po czym został skierowany na studia w Rzymie.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik jest magistrem teologii, licencjuszem teologii biblijnej, licencjuszem nauk biblijnych i archeologii, mistrzem w studiach orientalnych, nauczycielem tytularnym w zakresie Biblii i archeologii, doktorem nauk biblijnych oraz doktorem studiów orientalnych. Licencjat z teologii zdobył na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Następnie podjął studia z zakresu nauk biblijnych i archeologii na Papieskim Uniwersytecie Antonianum – Studium Biblicum Fraciscanum w Rzymie, by po ich zakończeniu rozpocząć studia w Jerozolimie z zakresu Biblii i archeologii w École Biblique et Archéologieue Française de Jérusalem z równoczesnymi studiami z zakresu nauk orientalnych (biblistyka) na uniwersytecie w Oxfordzie. Ponadto studiował język hebrajski w Jerusalem Institute for Education – Milah, w Hebrew Union College w Jerozolimie oraz w Hebrew University w Jerozolimie. Posługuje się 16 językami obcymi, szczególnie angielskim, włoskim, hiszpańskim, francuskim i współczesnym hebrajskim.

Ks. Rytel-Andrianik był wykładowcą Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie, Wyższego Seminarium Duchownego w  Drohiczynie i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego „Niedzieli”, był jej delegatem ds. Europy Zachodniej i Bliskiego Wschodu, a także redagował „Wiadomości Diecezjalne. Pismo Urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie”. Autor trzech książek i ponad 300 artykułów z dziedziny życia Kościoła, biblistyki oraz judaistyki.

Został odznaczony Medalem Powstania w Getcie Warszawskim, Krzyżem Papieskim Diecezji Drohiczyńskiej  oraz godnością kanonika nadliczbowego Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej.

Biskupi wybrali ks. Pawła Rytel-Andrianika nowym rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski 9 czerwca 2015 r., podczas 369. zebrania plenarnego. Zastąpił on na tym stanowisku ks. dr. hab. Józefa Klocha, który pełnił tę funkcję przez ostatnie 12 lat. Ks. Paweł Rytel-Andrianik rozpoczął urzędowanie 1 lipca 2015 r.