„Łagiewniki są gotowe, czekają z wielką nadzieją i radością na przyjazd papieża Franciszka, który poprzez wizytę w sanktuarium chce nam wskazać na to szczególne miłosierdzie, które dokonuje się w sercu człowieka” – powiedział KAI ks. Franciszek Ślusarczyk, kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. Papież Franciszek jest trzecim – po św. Janie Pawle II i Benedykcie XVI – papieżem, który nawiedza to miejsce, ale pierwszym, który w nim będzie spowiadał.

Ks. prałat Franciszek Ślusarczyk w rozmowie z KAI przyznał, że przygotowania duchowe do ŚDM trwają już od trzech lat, codziennie odbywa się modlitwa o pokój, miłosierdzie i owocne przeżycie Światowych Dni Młodzieży, które są wydarzeniem ważnym dla całego świata. „Wydarzenie to jest szczególnym potwierdzeniem tej prawdy, którą ukazał nam na przełomie tysiącleci Jan Paweł II, czyli że Boże Miłosierdzie jest dla współczesnego świata niezawodnym źródłem nadziei” – podkreślił kustosz. „To dlatego z taką ufnością przybywają tu pielgrzymi z różnych stron świata, aby tej nadziei zaczerpnąć, aby doświadczyć tutaj Bożej dobroci, przebaczenia i pokoju serca” – dodał.

Zdaniem duchownego człowiek często bywa zagubiony i dlatego potrzebuje pokoju, a ten pokój rodzi się z serca pojednanego z Bogiem. „Dlatego w Łagiewnikach od rana do wieczora trwa spowiedź. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przybywają pielgrzymi z całego świata, aby po wielu latach uporządkować swoje życie” – wyjaśnił.

Na błoniach łagiewnickich tuż przy sanktuarium powstała „Strefa Pojednania”. Ustawione zostały konfesjonały i tam w różnych językach młodzież będzie mogła skorzystać z sakramentu spowiedzi.

„Dla nas to wielka radość, że do tego grona spowiedników włącza się w czasie tej pielgrzymki osobiście papież Franciszek. Kiedy tu przybędzie, nawiedzi najpierw kaplicę z relikwiami s. Faustyny, a później tak jak każdy z pielgrzymów pragnie przybyć do bazyliki, aby przejść przez łagiewnicką bramę miłosierdzia i następnie zasiąść w konfesjonale jako jeden ze spowiedników” – powiedział ks. Ślusarczyk.

I dodał, że po dopełnieniu tej posługi papież Franciszek przejdzie do ołtarza, aby tam, tak jak jego poprzednicy, Jan Paweł II i Benedykt XVI, również w modlitwie polecić Panu Jezusowi wszystkie sprawy Kościoła, świata, przede wszystkim wszystkich rodzin i młodzieży, która przybyła z różnych stron świata.

„Mamy nadzieję, że papież Franciszek może skieruje krótkie słowo, udzieli nam błogosławieństwa, abyśmy na tych drogach miłosierdzia również dojrzewali do świętości” – powiedział ks. Ślusarczyk.

„Chcemy, aby to wydarzenie Światowych Dni Młodzieży, poprzez różne spotkania, modlitwy, spowiedź i katechezy przyniosły jak najpiękniejsze owoce” – zaznaczył kustosz sanktuarium.

„Łagiewniki są gotowe, czekają z wielką nadzieją i radością, bo jest to już czwarta wizyta papieska do tego miejsca. Papież Franciszek również pragnie nam wskazać na to szczególne miłosierdzie, które dokonuje się w sercu człowieka przez sakrament spowiedzi świętej” – podkreślił.

Papież Franciszek przyjedzie do Łagiewnik w sobotę 30 lipca. O godz. 8.30 nawiedzi kaplicę św. Faustyny. Obecne będą tam siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia oraz dziewczęta, którymi siostry się opiekują. Papież Franciszek będzie modlił się w kaplicy przed grobem św. Faustyny.

O godz. 8.45 papież przejedzie papamobile do Bazyliki Bożego Miłosierdzia. Następnie przejdzie przez Bramę Miłosierdzia do sanktuarium. Tam o godz. 9.15 rozpocznie się Liturgia Pojednania z udziałem młodzieży. Ojciec Święty wyspowiada pięciu młodych ludzi w językach: włoskim, hiszpańskim i francuskim.

W darze papież Franciszek otrzyma obraz Jezusa Miłosiernego z dedykacją w formie modlitwy, autorstwa malarza Janusza Antosza.

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach jest jednym z najbardziej umiędzynarodowionym miejscem kultu w Polsce. Jan Paweł II poświęcił Bazylikę Miłosierdzia Bożego 17 sierpnia 2002 r. podczas pielgrzymki do Polski. Zawierzył wówczas świat Bożemu Miłosierdziu w uroczystym Akcie zawierzenia. W uroczystościach udział wzięło ponad 22 tys. wiernych z całego świata.

Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach to jedno z najważniejszych miejsc na świecie związanych z kultem Bożego Miłosierdzia. Tutaj w 1938 r. zmarła jego orędowniczka s. Faustyna Kowalska, kanonizowana 30 kwietnia 2000 roku przez papieża Jana Pawła II, tu znajduje się m.in. słynący łaskami obraz Jezusa Miłosiernego.

KAI

BRAK KOMENTARZY