List abp. Szewczuka z Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej do członków Konferencji Episkopatu Polski

28-10-2013

28 października 2013 r.

1372

CHIESA GRECO-CATTOLICA UCRAINA SVIATOSLAV SHEVCHUK
Arcivescovo Maggiore di Kyiv-Halyć

Kyiv,
Vykh. BA 13/628

28 października 2013 Roku Pańskiego

Członkom Konferencji Episkopatu Polski
na ręce Arcybiskupa Józefa Michalika
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

 Eminencje, Ekscelencje, drodzy współbracia w biskupim posługiwaniu!

 Niniejszym listem, w imieniu Synodu Biskupów Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej pragnę złożyć na ręce Arcybiskupa Józefa Michalika, serdeczne podziękowania dla całego Episkopatu Polski, za działania na rzecz pojednania między naszymi narodami oraz podpisanie wspólnej deklaracji w 70. rocznicę tragedii wołyńskiej, w której wyraziliśmy wspólnie potrzebę dawania „świadectwa chrześcijan z Polski i Ukrainy w jednoczącej się Europie, w obliczu wyzwań, jakie stwarza sekularyzacja.” Wydarzenie, które miało miejsce 28 czerwca w siedzibie Episkopatu Polski w Warszawie, to akt o ogromnym znaczeniu duchowym, gdyż dzięki pojednaniu nasze Kościoły stają się jeszcze bardziej wiarygodne w wypełnianiu ewangelicznej misji wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń.

Z medialnych doniesień ostatnich dni dowiedzieliśmy się, iż Kościół Katolicki w Polsce przeżywa szczególne wypróbowania, stając się obiektem ataków antykościelnych środowisk, które rozpowszechniają informacje dotyczące wiarygodności osób duchownych. Słabości osób złamanych przez grzech oraz ich postawy nieprawości nie można usprawiedliwiać, ale ich doświadczenie osobiste nie może być przedmiotem politycznych rozgrywek, o które w tych działaniach chodzi. Zauważamy bardzo wyraźnie, iż swoją aktywność nasiliły środowiska, którym bardzo zależy na tym, aby pomniejszyć moralny oraz społeczny autorytet Kościoła w Polsce, który na arenie międzynarodowej od wielu lat konsekwentnie broni moralnej stabilności oraz wymaga działań zgodnych z zasadami chrześcijańskimi na których wyrastała Europa.

Jest nam bardzo przykro, iż z powodu słabości nielicznej grupy osób – cierpi cały Kościół a poprzez manipulacje medialne podważany jest autorytet Przewodniczącego Episkopatu. Pragniemy wyrazić naszą solidarność i życzyć aby Kościół w Polsce pozostawał, mimo trudności mocną ostoją prawd ewangelicznych. Jesteśmy przekonani, iż tylko na fundamencie chrześcijańskich wartości Europa będzie mogła odgrywać taką rolę, do jakiej jest w sposób szczególny powołana.

Prosimy Wszechmogącego o wytrwałość i dziękujemy za Wasze świadectwo wiary, tak bardzo potrzebne również nam w obecnym czasie.

Złączeni z Wami w modlitwie,

 + Światosław
w imieniu
Synodu Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej