Do Czcigodnego Naszego Brata
Dominika Duki O.P. Kardynała Świętego Kościoła Rzymskiego
Emerytowanego Arcybiskupa Praskiego

Oto Chrystus zawołany przybył do łoża chorego. „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”. Przyjdę i uzdrowię go” (Mt 8,6.7). Jest to wydarzenie – jedno z wielu; cała Ewangelia pełna jest podobnych jemu – Chrystus zawołany do chorych, On sam przez nich przywołany. Chrystus naprawdę służy chorym bolejącym (św. Jan Paweł II, Homilia, Gdańsk, 12 czerwca 1987 r.). Gdzie zaś jest Chrystus, tam także zawsze jest obecna jego Najmilsza Matka, która przez chrześcijan słusznie nazwana jest „Uzdrowieniem chorych” i w ten sposób bez wątpienia ufnie jest przyzywana jako Matka, która usilnie wstawia się u Boga za swoje, pod krzyżem przyjęte dzieci (por. J. 19, 27).

Przeto z listu Czcigodnego Brata Stanisława Gądeckiego, Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego, dowiedzieliśmy się, że sławny, słynący łaskami i licznymi cudami obraz Pani Naszej Uzdrowicielki Chorych, który w Archidiecezji Poznańskiej, w miejscowości Smolice, już od XIV wieku nabożnie jest czczony, ma być przyozdobiony koronami, pobłogosławionymi przez Nas w Rzymie 17 maja bieżącego roku – na większą chwałę i cześć Najświętszej Maryi Panny, której opieka i wstawiennictwo u Boga zauważona została w sposób szczególny w czasie pandemii koronawirusa.

Z tej to przyczyny wspomniany Hierarcha zwrócił się z pokorną prośbą, abyśmy dla uroczystego i podniosłego celebrowania tegoż obrzędu, a także dla większego uczczenia Matki Odkupiciela, wybrali Dostojnika Kościoła, który w Sanktuarium Pani Naszej Uzdrowicielki Chorych w Smolicach, reprezentowałby Naszą Osobę podczas uroczystej Mszy świętej. Ciebie przeto, Czcigodny Nasz Bracie, który wyróżniasz się szczególnym nabożeństwem i pobożnością wobec Najświętszej Dziewicy, z pełnym zaufaniem i w sposób uroczysty wyznaczamy do wspomnianego wydarzenia. Przeto niniejszym Listem mianujemy Ciebie Naszym Nadzwyczajnym Wysłannikiem do owego obrzędu, który będzie celebrowany 9 września tegoż roku we wspomnianym Sanktuarium.

Przewodnicząc liturgicznym obrzędom przekażesz tam zgromadzonym Nasze pozdrowienie, zwłaszcza umiłowanemu Arcypasterzowi Poznańskiemu oraz wszystkim Braciom w biskupstwie, kapłanom, diakonom, wszystkim osobom życia konsekrowanego i wiernym świeckim. Poza tym, będziesz gorąco zachęcał wszystkich zgromadzonych, aby synowskim sercem ustawicznie czcili Najświętszą Maryję Pannę i ponadto wszystkie troski życia najpobożniej powierzali jej orędownictwu, ponieważ ona bezpiecznie i troskliwie prowadzi wszystkie swoje dzieci do Syna Bożego, który jest drogą, prawdą i życiem (por. J. 14,6).

My zaś z pewnością towarzyszyć będziemy Twojej misji, podczas gdy już teraz usilnie polecamy Ciebie, Czcigodny Nasz Bracie, najmilszej opiece Najświętszej Maryi Panny i Jej Oblubieńca Św. Józefa. Naszego wreszcie Błogosławieństwa Tobie przede wszystkim hojnie udzielamy, wraz ze wszystkimi, do których teraz zostajesz posłany i których też proś o wzajemne modlitwy w intencji pełnionej przez Nas trudnej posługi Piotrowej.

W Watykanie, dnia trzydziestego pierwszego, miesiąca lipca, we wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, kapłana, roku 2023, w jedenastym roku Naszego pontyfikatu.

Franciszek, Papież

Za: https://www.vaticannews.va/ www.archpoznan.pl

Fot. YouTube/ Archidiecezja Gnieźnieńska

BRAK KOMENTARZY