List Przewodniczącego Episkopatu Polski do abp. Szewczuka

07-11-2013

Warszawa, 7 listopada 2013 r. Odpowiedź abp. Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, na list abp. Światosława Szewczuka skierowany do polskich biskupów.

1180

SEP- D/ 2.9.6-3

Warszawa, dnia 7 listopada 2013 r.

Eminencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Większy,

w trudnych sytuacjach, na jakie ze wzmożoną intensywnością, napotykają dziś ludzie wierzący, przypominać i przywoływać należy słowa Pana Jezusa, naszego Mistrza z Nazaretu, który powiedział: „Jeżeli mnie prześladowali, to i was prześladować będą” (J15, 20). Nie jest więc rzeczą nową, że Chrystusowy Kościół jest obiektem sprzeciwu i ataku.

Niemniej ważną sprawą we współczesnym świecie jest zachowanie nauki Bożej, mądrości Dekalogu i prawa naturalnego oraz ochrona godności osoby ludzkiej, od czego Kościół nie może się dyspensować i wiernie proklamuje zdrową doktrynę o Bogu i człowieku, rodzinie i świecie. W konsekwencji więc często musi za to ponosić odpowiednią cenę.

Serdecznie dziękuję Waszej Eminencji za słowa braterskiego wsparcia i ludzkiej solidarności, oraz pasterskiego zjednoczenia w obronie chrześcijańskich wartości w Kościele, w naszej Ojczyźnie i Europie. List Księdza Arcybiskupa został przesłany do wszystkich Biskupów Polskich.

Niech łaska Boża i wstawiennictwo Świętej Bożej Rodzicielki będzie mocą dla całego Kościoła Świętego.

Łączę wyrazy szacunku i pozdrowień w Chrystusie.

+ Abp Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Jego Eminencja
Światosław SZEWCZUK
Arcybiskup Większy Kijowsko-Halicki
UKRAINA