Warszawa, dnia 17 grudnia 2022

Wasza Świątobliwość,
Umiłowany Ojcze Święty,

w imieniu wiernych i pasterzy Kościoła w Polsce, pragnę złożyć Waszej Świątobliwości jak najserdeczniejsze życzenia z okazji 86. rocznicy urodzin.

Pragniemy zapewnić Ojca Świętego o naszej modlitwie w jego intencji oraz w intencji jego Piotrowej Posługi, prosząc dobrego Boga, by zachował go w zdrowiu i pomyślności na dalsze lata przewodzenia Kościołowi Świętemu.

Podczas homilii inaugurującej swój pontyfikat – 19 marca 2013 roku, w uroczystość św. Józefa, odnosząc się do postawy Oblubieńca Najświętszej Dziewicy i opiekuna Pana Jezusa, Wasza Świątobliwość mówił: „Jak Józef sprawuje tę opiekę? Z dyskrecją, z pokorą, w milczeniu, ale poprzez nieustanną obecność i całkowitą wierność, także wówczas, gdy nie rozumie (…) Nieustannie słucha Boga, jest otwarty na Jego znaki, gotowy wypełniać nie tyle swój, ile Jego plan”.

Pragnę więc życzyć Waszej Świątobliwości, by w wypełnianiu niełatwego mandatu apostolskiej troski o Kościół Powszechny, towarzyszyła Ojcu Świętemu czuła postawa św. Józefa – opiekuna Kościoła Świętego – który poprzez obecność, cierpliwość i wierność stał się sługą największej tajemnicy w dziejach – tajemnicy odkupienia człowieka.

Wasza Świątobliwość mówił również, że „w Ewangeliach św. Józef jawi się jako człowiek silny, odważny, pracowity, ale jest w nim wielka czułość, która nie jest cechą człowieka słabego – wręcz przeciwnie – oznacza siłę ducha i zdolność do zwracania uwagi na bliźniego, współczucia, prawdziwej otwartości na niego, zdolność do miłości”. Życzę więc by Ojciec Święty, każdego dnia doświadczając czułej obecności Boga, sam dzielił się tą czułością ze światem, targanym konfliktami i niezgodą, pokazując, że czułość jest objawem siły, która może skutecznie przeciwstawić się złu.

W tym ważnym dla Ojca Świętego dniu, pragnę również podziękować za decyzję Waszej Świątobliwości dotyczącą Kościoła w Polsce, tj. za ogłoszenie dekretu o heroiczności cnót dwóch polskich kapłanów – ks. Ignacego Posadzego oraz ks. Aleksandra Woźnego, a także za zgodę by Dykasteria Spraw Kanonizacyjnych promulgowała dekret o męczeństwie rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów, którzy wraz z siedmiorgiem dzieci zginęli z nienawiści do wiary 24 marca 1944 roku w Markowej, na Podkarpaciu.

Niech wdzięczna modlitwa Kościoła na całym świecie będzie dla Waszej Świątobliwości siłą w podążaniu niepowtarzalnymi drogami Pana.

Z synowskim oddaniem i prośbą o apostolskie błogosławieństwo,

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

________________________
Jego Świątobliwość
Franciszek