Kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski przewodniczył 21 stycznia w katedrze polowej Wojska Polskiego Mszy św. w 30. rocznicę przywrócenia Ordynariatu Polowego w Polsce. W homilii życzył kapelanom, aby kładli nacisk na duszpasterstwo indywidualne i uczynili je jednym z najważniejszych elementów swojej misji.

Msza św. rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Wojska Polskiego i odegrania Mazurka Dąbrowskiego. Liturgię słowa przygotowali żołnierze Pułku Reprezentacyjnego. Liturgię transmitowano na stronach internetowych Ordynariatu Polowego, katedry oraz w mediach społecznościowych.

Zebranych w katedrze polowej powitał biskup polowy Józef Guzdek, który przypomniał, że 21 stycznia 1991 r. decyzją Jana Pawła II został przywrócony Ordynariat Polowy i powołany pierwszy biskup polowy Wojska Polskiego w III Rzeczypospolitej. – W ten sposób został zamknięty smutny rozdział w historii naszego kraju, kiedy wojsko miał ograniczony dostęp do opieki duszpasterskiej, a nawet było poddawane przymusowej ateizacji – powiedział.

Ordynariusz Wojskowy podkreślił, że dzisiejsza uroczystość i sprawowana Eucharystia są dziękczynieniem za wszystkich, którzy przyczynili się do przywrócenia Ordynariatu Polowego. – Pragniemy dziękować Bogu za to, że otwarły się bramy koszar dla Chrystusa i ewangelicznych wartości. Za to, że kapelani ponownie mogą towarzyszyć żołnierzom w realizacji ich misji stróżów pokoju i wolności – powiedział.

Wyraził wdzięczność kard. Kazimierzowi Nyczowi za obecność i sprawowaną Eucharystię. Dodał, że obecność Metropolity Warszawskiego jest przypomnieniem i podkreśleniem związków archidiecezji warszawskiej z diecezją polową.

List od prezydenta Andrzeja Dudy

Odczytany został list od prezydenta RP Andrzeja Dudy, Zwierzchnika Sił Zbrojnych, który przypomniał, że na przestrzeni wieków wielu kapelanów towarzyszyło polskim żołnierzom w walkach o niepodległość i zapłaciło za to wysoką cenę. „Wielu z nich poległo na polach bitew lub zostało zamordowanych, wielu straciło życie przed plutonem egzekucyjnym, wielu skazano na katorgę i zesłano na Sybir”, napisał prezydent. Zwierzchnik Sił Zbrojnych wyraził wdzięczność kapelanom za wsparcie duchowe, jakie ofiarowują wojsku w kraju i na misjach pokojowych.

Prezydent Andrzej Duda przywołał obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, powołania Biskupstwa Polowego oraz Bitwy Warszawskiej, które obchodziliśmy w minionych latach. „Te trzy tak blisko połączone jubileusze dają piękne świadectwo wspólnoty Ojczyzny i Kościoła w Polsce, wspólnoty wiary i patriotyzmu. Polski ksiądz, kapelan wojskowy zawsze trwał przy polskich żołnierzach”, podkreślił. Prezydent życzył kapelanom „kolejnych lat owocnej posługi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej”, „szacunku i wdzięczności żołnierzy, siły duchowej” oraz „żołnierskiego szczęścia”.

Homilia kardynała Kazimierza Nycza

W homilii kard. Kazimierz Nycz podkreślił, że dzisiejszy dzień to dziękczynienie za ukształtowanie się w wolnej Polsce nowego charakteru posługi Kościoła – służby kapelanów w Wojsku Polskim. – Dziękujemy za trzech biskupów polowych, którzy ustanawiali, tworzyli struktury duszpasterstwa wojskowego, modyfikowali je na różny sposób zgodnie z potrzebami polskiej armii – powiedział.

Metropolita warszawski zwrócił uwagę, że celem duszpasterstwa wojskowego jest służba Bodu i drugiemu człowiekowi w czasie pokoju i w czasie wojny. Zdaniem kard. Nycza posługa kapelana wojskowego, to szczególny i wymagający rodzaj powołania. Wyraził radość, że w procesie przygotowania kapłanów do pełnienia posługi kapelanów w Ordynariacie Polowym bierze udział warszawskie seminarium. – Ta wspólna formacja, ale także wspólna weryfikacja powołania i możliwość sprawdzenia się, zdobycia doświadczenia w pracy w parafii cywilnej, umożliwiają pełną i owocną służbę w duszpasterstwie wojskowym – powiedział.

Nawiązując do słów Ewangelii o powołaniu apostołów przypomniał, że zafascynowany nauką Jezusa Andrzej, brat Piotra przyprowadził go do Mistrza z Nazaretu, a On uczynił go pierwszym spośród uczniów. – Wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego, by do Jezusa przyprowadzać ludzi. Prawdopodobnie kończy się w Kościele czas przyprowadzania masowych grup. Myślę, że nikt inny bardziej niż wy, którzy pełnicie posługę w środowisku wojskowym, w jednostce, czy na misji, nie rozumiecie lepiej wagi duszpasterstwa indywidualnego, skierowanego do konkretnego człowieka – powiedział.

Życzył kapelanom, aby „przyprowadzanie do Jezusa” uczynili jednym z ważniejszych elementów swojej misji. – Módlmy się, dziękując za te 30 lat, o męstwo i wierność naszym życiowym powołaniom do kapłaństwa, do posługi kapelana, ale także tym powołaniom zawodowym, które wyrażają się w wojsku, w rodzinie i w każdej dziedzinie naszego życia – powiedział.

Eucharystię z kard. Kazimierzem Nyczem koncelebrowali bp Józef Guzdek i bp Rafał Markowski, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, a także  księża dziekani Ordynariatu Polowego. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne we Mszy św. uczestniczyli tylko pracownicy Kurii Ordynariatu Polowego. Po Mszy św. bp Józef Guzdek wręczył kard. Kazimierzowi Nyczowi medal pamiątkowy ustanowiony z okazji trzydziestolecia Ordynariatu Polowego.

Krzysztof Stępkowski, Ordynariat Polowy
fot. Aleksandra Dziewińska