Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dnia 28 marca br. zatwierdziła nowe brzmienie w języku polskim modlitwy Za Żydów w ramach wielkopiątkowej modlitwy powszechnej.

„Módlmy się za Żydów, do których najpierw Pan Bóg nasz przemówił, aby pomógł im wrastać w miłości Jego Imienia i w wierności Jego przymierzu” – brzmi wezwanie.

Po nim następuje modlitwa w ciszy, po czym kapłan śpiewa: „Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomstwu; † wysłuchaj łaskawie próśb Twego Kościoła, * aby lud, który jako pierwszy nabyłeś na własność, mógł osiągnąć pełnię odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen”.

BP KEP