Nowy Zarząd Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

26-04-2017
5020
Fot. KWPŻZZ

Przełożone wyższe wspólnot zakonnych obradujące w Warszawie na 135 Zebraniu Plenarnym Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, wybrały 26 kwietnia nowy Zarząd Konferencji na lata 2017-2020.

Przewodniczącą nowej Konsulty pozostała matka Maksymilla Pliszka, przełożona generalna Sióstr Służebniczek Dębickich. Wice przewodniczącą jest s. Benigna Kania, przełożona prowincjalna Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej. W skład Konsulty weszły ponadto: m. Petra Kowalczyk, przełożona generalna Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, m. Radosława Podgórska, przełożona generalna Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, m. Barbara Latocha, przełożona generalna Sług Jezusa, m. Antonina Kasjaniuk przełożona generalna Sióstr Opatrzności Bożej, s. Dolores Zok, przełożona prowincjalna Sióstr Służebnic Ducha Świętego, m. Teresa Maciuszek, przełożona generalna Sióstr Albertynek.

W Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski trwa trzydniowe Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Tematem przewodnim spotkania są rozważania o maryjności w życiu żeńskich zgromadzeń zakonnych w 100-lecie objawień fatimskich.

Konferencja Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych (WPŻZZ) jest jedną z czterech Konferencji reprezentujących osoby konsekrowane, tj. zakonnice, zakonników i świeckich konsekrowanych w Polsce. Istnieje od początków lat 50. XX wieku. Obecnie do Konferencji należą 152 osoby, w tym: 145 członkiń i delegatek (61 przełożonych generalnych, 77 przełożonych prowincjalnych, 7 delegatek przełożonych wyższych zgromadzeń mających siedzibę władz poza Polską) oraz 7 obserwatorek (uczestniczących w pracach Konferencji, choć nie spełniają kryteriów przynależności do Konferencji jako członkinie). Konferencja reprezentuje 105 instytutów zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego w Polsce, mających ponad 18 tysięcy sióstr, które pracują w 2218 domach rozmieszczonych we wszystkich diecezjach w Polsce oraz ok. 2065 pracujących na misjach  oraz w innych krajach.

>> Więcej: Zakony żeńskie w Polsce chcą umacniać współpracę ze świeckimi

Posłuchaj też:

KWPŻZZ/BPKEP