Do promowania jedności we własnej wspólnocie zakonnej oraz w całym Kościele zachęcił Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi w homilii wygłoszonej we wtorek, 17 października 2023 roku, podczas Mszy św. w licheńskiej bazylice Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. Przewodniczył on Eucharystii w pierwszym dniu obrad 151. Zebrania Plenarnego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.   

W samo południe w bazylice w Licheniu, przed obrazem Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, sprawowana była Eucharystia w języku łacińskim pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Antonio Guido Filipazziego, który wygłosił także homilię. „»Pokój z wami« – tym pozdrowieniem Jezusa Zmartwychwstałego rozpoczęła się obecna liturgia. Pragnę jeszcze raz skierować je do Was, drodzy Wyżsi Przełożeni Zakonów Męskich, dziękując Wam za zaproszenie, a za waszym pośrednictwem kieruje je do wszystkich Waszych współbraci” – mówił Nuncjusz.

Podkreślił, że pierwsze spotkanie nowego przedstawiciela Ojca Świętego z liderami męskich wspólnot życia konsekrowanego w Polsce odbywa się podczas Eucharystii. „Obserwując to, co powszechnie dzieje się w naszym życiu i w życiu Kościoła, myślę że trzeba od razu zaznaczyć, że najważniejszy w tym momencie jest nie ten, który do Was mówi ani jego misja, najważniejsi nie jesteście nawet Wy i Wasze zadanie. (…) nie może być nic większego, nic ważniejszego od tego Sakramentu i nigdy nie wolno nam redukować Mszy Świętej do ramy lub piedestału dla nas samych, naszych działań, naszych idei, a nawet naszych egoistycznych interesów” – powiedział w homilii abp Filipazzi.

Nawiązując do czytań biblijnych i nauczania Kościoła, Nuncjusz Apostolski w Polsce  przypomniał, że »służąc jedności Kościoła katolickiego rzymska wspólnota chrześcijańska w pewien sposób przewodzi w miłości. (…) Przewodzi w miłości, zachowuje prawo Chrystusowe i jest naznaczona imieniem Ojca« (List do Rzymian, prolog). Zaapelował, aby przesłanie to znalazło „oddźwięk w sercach tych, którzy mają za zadanie przewodzić braciom, promując jedność we własnej wspólnocie zakonnej oraz całym Kościele i z Jego pasterzami”. Zauważył, że nie jest łatwym zadaniem być jako przełożeni »ludźmi, którym powierzono zadanie jedności«”. „Dlatego potrzebujemy modlitwy, potrzebujemy Eucharystii, sakramentu jedności” – mówił. „Modlę się i pragnę, aby wszyscy stanowili jedno” – dodał. Na zakończenie homilii Nuncjusz poprosił o modlitwę w intencji pokoju „w Ziemi Jezusa, na Ukrainie i w każdej części świata”.

Eucharystia w licheńskiej bazylice była centralnym punktem pierwszego dnia spotkania Wyższych Przełożonych Męskich Zgromadzeń Zakonnych. Rozpoczął je ks. Dariusz Wilk CSMA, przewodniczący KWPZM, który powitał przede wszystkim nowych przełożonych zakonnych, którzy zostali mianowani pomiędzy majem a październikiem tego roku. Do Konferencji Wyższych Przełożonych dołączył ponadto w tym roku przedstawiciel Legionistów Chrystusa.

Tematem przewodnim pierwszego dnia obrad było szkolenie prowadzone przez Fundację św. Józefa Konferencji Episkopatu Polski. O aspektach teologicznych związanych z ochroną dzieci i młodzieży w Kościele katolickim mówił ks. Grzegorz Strzelczyk. Następnie Barbara Smolińska przedstawiła kwestie dotyczące aspektów psychologicznych ochrony nieletnich i działań prewencyjnych w tym zakresie. Po części pytań i odpowiedzi prezentację dotyczącą Centrum Ochrony Dziecka przy Uniwersytecie Ignatianum oraz podejmowanych przez centrum inicjatyw związanych z ochroną nieletnich, a zwłaszcza profilaktyką i systemem prewencji, przedstawił o. Adam Żak SJ, dyrektor COD oraz koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Wskazał on także, że zarówno wyżsi przełożeni jak i ich delegaci mogą korzystać z oferty edukacyjnej i profilaktycznej wypracowywanej w ramach COD. W dalszej części spotkania ks. Rafał Kamiński CSMA przedstawił aspekty prawne dotyczące m.in. obowiązków przełożonych odnośnie ochrony dzieci i młodzieży.

rw/ KWPMZ/ BP KEP

Foto: Robert Adamczyk, Biuro Prasowe Sanktuarium w Licheniu

BRAK KOMENTARZY