W poniedziałek 28 października, w setną rocznicę święceń biskupich ks. prał. Achillesa Rattiego – pierwszego nuncjusza apostolskiego w odrodzonej Polsce, w archikatedrze warszawskiej o godz. 19.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem metropolity Mediolanu abp. Mario Delpiniego.

Uroczystość wpisuje się w obchody 100-lecia przywrócenia relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Polską. Z tej okazji odsłonięte zostanie popiersie papieskiego dyplomaty, późniejszego papieża Piusa XI. W uroczystości wezmą udział m.in. przedstawiciele korpusu dyplomatycznego w Polsce.

Jubileuszowa Msza św. będzie sprawowana w języku łacińskim według formularza ze święta apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Będzie jej przewodniczył abp Mario Delpini, wraz z którym koncelebrować będą m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvattore Pennacchio i metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Bezpośrednio po rozpoczęciu Mszy świętej zostanie odczytana modlitwa dziękczynna za dar życia i pontyfikatu abp. Achillesa Rattiego, późniejszego papieża Piusa XI. Modlitwę tę odczyta w języku włoskim metropolita Mediolanu.

W tym czasie zostanie odsłonięte, przepasane szarfą, popiersie Achillesa Rattiego, znajdujące się przy ołtarzu na postumencie. Homilię wygłosi abp Delpini. Rozpocznie ją w języku włoskim, a następnie zostanie odczytane jej polskie tłumaczenie.

W procesji z darami ołtarza wezmą udział studenci z Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego „Soli Deo”. Na zakończenie Mszy świętej, tuż po Komunii, zgromadzeni w archikatedrze zaśpiewają uroczyste Te Deum – hymn „Ciebie Boga wysławiamy” w związku z 100. rocznicą sakry biskupiej abp. Rattiego

Liturgię uświetni Chór Archikatedry Warszawskiej, asystę liturgiczną zapewnią klerycy Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

Na zakończenie Mszy św. celebransi przejdą do kaplicy, gdzie spoczywa Prymas Stefan Wyszyński i zatrzymają się przy sarkofagu na modlitwę.

W 1919 r. zostały wznowione stosunki dyplomatyczne między Polską a Stolicą Apostolską po ponad 120 latach przerwy. 28 października 1919 roku w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie ówczesny arcybiskup metropolita warszawski Aleksander Kakowski udzielił sakry biskupiej nuncjuszowi Achillesowi Rattiemu, późniejszemu papieżowi Piusowi XI, który w latach 1918-1921 pełnił w Polsce misję zleconą mu przez papieża.

Przez pierwsze 5 lat siedzibą papieskiego nuncjusza w Warszawie była plebania przy ul. Książęcej 21. W grudniu 1924 r. siedziba nuncjatury została przeniesiona z ul. Książęcej do pałacyku w Al. Szucha 12, gdzie znajdowała się do 1939, by powrócić tam pół wieku później, w 1989 roku.

Archidiecezja Warszawska / BP KEP