W warszawskim gmachu Konferencji Episkopatu Polski, w dniach 25-27 lutego 2019 roku, Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów odbyła swoje kolejne zebranie robocze. Pracami kierował biskup pomocniczy diecezji świdnickiej Adam Bałabuch – przewodniczący Komisji.

W czasie zebrania – oprócz tłumaczenia kolejnych tekstów Mszału rzymskiego (Msze i modlitwy w różnych potrzebach, Msze na różne okoliczności życia publicznego) – prace poświęcone były także aktualnym zagadnieniom liturgicznym. Dnia 25 stycznia 2019 roku rzymska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret wpisujący obchód ku czci św. Pawła VI, papieża, do liturgicznego kalendarza ogólnego. W związku z tym podjęto tłumaczenie stosownego dekretu oraz tekstów liturgicznych (formularz mszalny, teksty Liturgii Godzin oraz notka biograficzna), które wymagają zatwierdzenia ze strony Konferencji Episkopatu Polski, a następnie rzymskiej kongregacji.

Podjęto dyskusję dotyczącą możliwości obchodu w roku 2020 uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w sobotę, 2 maja, ze względu na przypadającą dnia 3 maja niedzielę wielkanocną. Sprawa wymaga najpierw zgody Konferencji Episkopatu Polski, a następnie zatwierdzenia przez Kongregację.

Komisja zajęła się także kwestią tekstów liturgicznych przygotowanych z myślą o osobach z wadami słuchu. Są to nowe teksty zaproponowane przez duszpasterzy osób niesłyszących. Następnie odbyła się dyskusja dotycząca redakcji nowego wydania księgi ewangeliarza (kwestie graficzne, układ tekstu). W dalszej części zebrania podjęto kwestię patronatu bł. Michała Giedroycia (uroczystości odbędą się w Krakowie dnia 8 czerwca br.) dla osób pełniących posługę zakrystianów.

Godną uwagi jest propozycja zorganizowania warsztatów liturgicznych dla ceremoniarzy diecezjalnych i kapelanów biskupich. Jest to odpowiedź na prośbę skierowaną do komisji ze strony tego środowiska. Zajęcia warsztatowe można połączyć z rekolekcjami kapłańskimi. Propozycja dotyczy roku 2020 i będzie poddana pod decyzję biskupów diecezjalnych.

Członkowie komisji zwrócili uwagę na konieczność uporządkowania kilku kwestii liturgicznych (systematyka dokumentów liturgicznych, zestaw niektórych modlitw w poprawnym brzmieniu, oficjalne teksty litanii).

Każdy dzień zebrania rozpoczął się od porannej Eucharystii, której przewodniczyli i wygłosili słowo Boże członkowie komisji (w poniedziałek, 25 lutego – bp Adam Bałabuch z diecezji świdnickiej, we wtorek, 26 lutego – bp Piotr Greger z diecezji bielsko-żywieckiej, w środę, 27 lutego – bp Rudolf Pierskała z diecezji opolskiej).

Za: www.liturgia.episkopat.pl

 

BRAK KOMENTARZY