W piątek, 8 marca, w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, odbyło się spotkanie Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Życia Konsekrowanego. Obradom przewodniczył bp Artur G. Miziński.

„Wśród tematów poruszanych przez Komisję była przede wszystkim kwestia Funduszu Kościelnego i zapowiadanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej zmian związanych z jego funkcjonowaniem” – powiedział bp Artur G. Miziński, przewodniczący Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Życia Konsekrowanego.

„Niepokojące są dla nas te zmiany, ponieważ uderzają także w lekcje religii w szkole, które są jednym z głównych źródeł utrzymania wielu sióstr katechetek” – podkreśliła s. Ewa Kaczmarek MChr, przewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. „Należy podkreślić, że około połowa katechetów uczących w szkołach to osoby życia konsekrowanego i księża” – dodał bp Miziński.

Podczas obrad zwrócono także uwagę na umowy o pracę sióstr zakonnych w instytucjach kościelnych i ich wynagrodzenia.

„To, co nas łączy, to świadomość, że musimy ciągle odkrywać w sobie na nowo ducha wiary, poświęcenia i oddania” – powiedział ks. Dariusz Wilk, przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich. „W obliczu braku pokoju na świecie i licznych przemian społecznych musimy nieustannie odkrywać i odnajdywać to, co jest najważniejsze w byciu osobami konsekrowanymi, czyli poświęcenie Bogu i bycie Jego świadkami” – zaznaczył ks. Wilk.

Bp Miziński, zapowiedział, że podczas 397. Zebrania Plenarnego KEP w Warszawie zostanie zaprezentowany do aprobaty biskupów znowelizowany regulamin Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Życia Konsekrowanego, który będzie obowiązywał od dnia jego publikacji.

BP KEP

Obrady Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Życia Konsekrowanego (Warszawa, 08.03.2024 r.)