Aktualne zagadnienia społeczne oraz kwestia ustanowienia diecezjalnych Rad ds. Społecznych były głównymi tematami obrad Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski. Spotkała się ona 24 stycznia 2024 roku w Warszawie pod przewodnictwem bp. Mariana Florczyka.

Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski obradowała w środę, 24 stycznia, w siedzibie biskupów warszawsko-praskich. Podczas spotkania omówiono m.in. kwestię społecznego odbioru „Vademecum wyborczego katolika” opracowanego podczas poprzedniego spotkania Rady, 20 września 2023 roku.

Podczas dyskusji podkreślono potrzebę jasnego formułowania nauczania Kościoła w kwestii aktualnych zagadnień społecznych. Omówiono m.in. powracający temat przystępowania i udzielania Komunii Świętej katolickim politykom będącym w jawnej sprzeczności z nauką Kościoła. W tym kontekście członkowie Rady przywołali dokument kard. J. Ratzingera „O kwestii przystępowania do Komunii świętej katolickich polityków proaborcyjnych” z 1 lipca 2004 r.

Wśród powracających w debacie społecznej zagadnień członkowie Rady ds. Społecznych wskazali też takie tematy, jak: współpraca państwa i Kościoła, państwo świeckie, rozdział Kościoła od państwa, demografia oraz wojna sprawiedliwa czy wojna usprawiedliwiona.

Wobec nowych wyzwań społecznych stających przed Kościołem, Rada podjęła postulat, aby wzorem niektórych diecezji, ustanowić Diecezjalne Rady ds. Społecznych. Miałyby one być odpowiedzią na zawartą w dokumencie z pierwszej rzymskiej sesji Synodu o synodalności „Kościół synodalny w misji” zachętę do tego, aby we wspólnotach lokalnych pogłębiać naukę społeczną Kościoła. „W tym kontekście konieczne jest przygotowanie specjalistów z zakresu katolickiej nauki społecznej, do czego potrzeba otwarcia na katolickich uczelniach kierunków edukujących w tym zakresie” – podkreślili członkowie Rady. Zobowiązali się też do podjęcia rozmów w tej sprawie z uczelniami.

Następne spotkanie Rady zaplanowano 12 marca br. w Warszawie.

Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski ma na celu m.in. pogłębianie i rozpowszechnianie społecznej doktryny Kościoła. Zachęca i inspiruje do działania zgodnego z etycznymi zasadami społecznymi objawionymi chrześcijanom przez Ewangelię. Rada zbiera i ocenia informacje dotyczące życia społecznego w Polsce. Zajmuje się także przygotowaniem dokumentów społecznych Konferencji Episkopatu Polski.

Obecnie przewodniczącym Rady jest bp Marian Florczyk. Jej członkami są: bp Jacek Grzybowski, bp Andrzej Przybylski, bp Piotr Turzyński i bp Zbigniew Zieliński; konsultorami: prof. Michał Gierycz, dr Milena Kindziuk, Kamil Sulej, ks. prof. Henryk Skorowski SDB i ks. dr Grzegorz Zieliński.

jg/ BP KEP