Ochrona dzieci jest najważniejsza!

10-10-2013

Kościół bardzo silnie stawia na ochronę dzieci i młodzieży. Prewencja ma na celu wyeliminowanie ryzyka popełnienia nadużyć seksualnych przez kogokolwiek, kto bierze udział w duszpasterstwie dzieci i młodzieży, zarówno duchownych, jak i świeckich katechetów czy wolontariuszy ośrodków katolickich.

2005

Na skalę ogólnopolską za działalność prewencyjną ze strony Kościoła odpowiada koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży. Od czerwca 2013 r. funkcję tę pełni ks. Adam Żak SJ. Przyjęty przez biskupów na 363. zebraniu plenarnym dokument dotyczący prewencji określa zakres jego działań. Jednym z zadań koordynatora jest opracowanie ogólnopolskich materiałów szkoleniowych. Poszczególne jednostki organizacyjne Kościoła podejmujące pracę z dziećmi i młodzieżą są zobowiązane – na co wskazują aneksy – do wdrożenia we współpracy z rodzicami szczegółowych programów profilaktycznych. Każdy powinien być wyczulony na zagrożenia i umieć rozpoznawać sygnały wskazujące na nadużycia seksualne. Dzieci z kolei powinny umieć odmawiać niewłaściwych form bliskości, a próby przekraczania ich granic intymności zgłaszać rodzicom.

Episkopat przeprasza za duchownych, którzy skrzywdzili dzieci. „Kościół nigdy nie godził się i nie godzi na grzech, nie stosował innych wymagań etycznych dla duchownych czy świeckich chrześcijan, przypominając że kapłańskie czy zakonne powołanie zobowiązuje do większego poziomu samoograniczeń czy wymagań” – mówił abp Józef Michalik podczas wprowadzenia do obrad.

Biskupi przyjęli trzy aneksy do „Wytycznych dotyczących wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko VI przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej 18. roku życia”. Dotyczą one pomocy ofiarom, procedury postępowania w przypadku osób, które dopuściły się wykroczeń oraz zasad formacji kandydatów do kapłaństwa. Osobny dokument dotyczy profilaktyki.

 

 

Dokumenty przyjęte przez biskupów podkreślają, że troska o ofiary nadużyć seksualnych to podstawowy akt sprawiedliwości ze strony wspólnoty Kościoła, odczuwającej ból i wstyd z powodu krzywdy wyrządzanej dzieciom i młodzieży. „Przepraszamy za tych duchownych, którzy skrzywdzili dzieci. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by w przyszłości takie sytuacje się nie powtórzyły. Skrzywdzonym dzieciom i młodzieży niesiemy i będziemy nieść nadal pomoc duszpasterską i terapeutyczną” – czytamy w wydanym przez biskupów stanowisku.

Episkopat zachęca ludzi dobrej woli do współpracy w reagowaniu na krzywdę i przemoc wobec dzieci. „Społeczeństwo powinno przejść gruntowną edukację w zakresie ochrony dzieci i młodzieży” – apelują do mediów. „Wspólnie – wspólnota kościelna, społeczeństwo, instytucje państwowe, a także media – zróbmy wszystko, byśmy byli bardziej wrażliwi na cierpienie dzieci i reagowali na najmniejsze nawet przejawy i oznaki krzywdy, która ich dotyka”.