W poniedziałek, 28 czerwca, odbył się w formie telekonferencji kurs propedeutyczny dla księży wyjeżdżających do pracy duszpasterskiej wśród polskich emigrantów. W spotkaniu, pod przewodnictwem bp. Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, wzięli udział księża wyjeżdżający do pracy w Wielkiej Brytanii, Francji, Islandii i Niemczech.

W Kursie wzięli udział także zaproszeni goście: ks. prof. Leczek Adamowicz /KUL/, ks. Krzysztof Olejnik, Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego, Rektorzy Polskich Misji Katolickich w Anglii i Walii oraz Francji , p. Tomasz Kania, jeden z założycieli Katolickiego Radia Londyn.

W czasie skróconej formy kursu, podyktowanej obecną sytuacją epidemiologiczną, zostały podjęte min. tematy dotyczące specyfiki duszpasterstwa polskojęzycznego, oczekiwania świeckich wobec duszpasterzy Polonii, a także zostały przedstawione aspekty prawne duszpasterstwa emigrantów i ogólne zasady funkcjonujące w tego rodzaju duszpasterstwie.

Spotkanie było także okazją do wzajemnego zapoznania się, do wymiany doświadczeń, a także do stawiania różnych pytań i dyskusji na temat posługi w  duszpasterstwie polskojęzycznym.

Polski ksiądz wyjeżdżający za granicę dzieli w pewnym sensie los polskich emigrantów. Jego posługa duszpasterska przebiega w dwóch równoległych kierunkach, które się uzupełniają. Pierwszy kierunek to ścisła praca duszpasterska związana z charakterem religijnym, a drugi kierunek to praca polegająca na podtrzymaniu i pogłębianiu tożsamości narodowej. Kościół pozostaje oazą i ostoją nie tylko ducha religijnego, ale również ducha patriotycznego.

Obecnie 2 tys. duszpasterzy pracujących wśród Polaków poza granicami kraju.

Prelekcje wygłoszone w czasie Kursu:

Bp Wiesław Lechowicz: „Duszpasterska troska Kościoła w Polsce o polskich emigrantów

Ks. prof. Leszek Adamowicz: „Aspekty prawne duszpasterstwa emigrantów”

ks. Krzysztof Olejnik, Przełożonego Generalnego TChr: „Specyfika duszpasterstwa polskojęzycznego”

Świadectwo p. Tomasza Kani: „Oczekiwania polskich emigrantów wobec ich duszpasterzy”

Dyskusja z udziałem rektorów Polskich Misji Katolickich

Kurs propedeutyczny organizowany jest dla księży zarówno diecezjalnych jak i zakonnych, którzy podejmują pracę duszpasterską poza granicami naszego kraju z uwzględnieniem duszpasterstwa polskojęzycznego. Zgodnie z „Wytycznymi Duszpasterstwa Emigracji Polskiej” Konferencji Episkopatu Polski obecność na kursie propedeutycznym jest obowiązkowa dla księży, którzy po raz pierwszy udają się do pracy wśród Polonii.

Biuro Delegata ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej