W dniach 26-28 września na terenie Ośrodka Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Warzenku, odbyło się spotkanie dyrektorów wydziałów duszpasterskich z całej Polski. Zebranie przygotowała Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski we współpracy z Wydziałem Duszpasterskim Archidiecezji Gdańskiej.

W Ośrodku Warzenko uczestników przywitał bp Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej, zwracając uwagę kapłanów na znaczenie tego zebrania w kontekście posługi duszpasterskiej, zarówno w jej wymiarze diecezjalnym, jak i krajowym.

Nieobecny z powodu stanu zdrowia bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, przygotował specjalne nagranie video dla uczestników, w którym podzielił się intuicjami pastoralnymi dotyczącymi tematyki nowego roku duszpasterskiego. Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP wskazał na potrzebę podjęcia zagadnienia formacji wiernych, którzy byliby w stanie podjąć świadome zaangażowanie w życie i misję Kościoła.

W kontekście tego założenia, dotyczącego wizji programu duszpasterskiego, swoimi refleksjami podzielił się ks. dr Krzysztof Wons SDS, z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. W wystąpieniu zatytułowanym „Formacja chrześcijańska w Kościele”, zwrócił uwagę na potrzebę oparcia działań duszpasterskich o słuchanie Słowa Bożego, z którego będzie wyrastała właściwa tożsamość i misja ochrzczonych.

Nowy rok duszpasterski, którego hasłem będą słowa: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”, będzie realizowany w Kościele w Polsce od pierwszej niedzieli Adwentu. Najważniejsze założenia programu przypomniał bp Waldemar Musioł, który przewodniczył obradom.

W drugim dniu spotkania panel wykładów rozpoczął ks. Grzegorz Strzelczyk, odpowiedzialny za formację kapłanów w archidiecezji katowickiej, który zaprezentował prelekcję pt. „Potrzeba formacji w Kościele w Polsce – spojrzenie z parafią na horyzoncie”, opowiadając o wyzwaniach dotyczących różnych dziedzin formacji dorosłych. Następnie ks. Wojciech Sadłoń SAC i pan Marcin Jewdokimow z Instytutu Statystki Kościoła Katolickiego w Warszawie, odnosząc się do przeprowadzonych badań, omówili aktualne wyzwania duszpasterskie, akcentując m.in. rewolucję w podejściu młodzieży do postrzegania Kościoła, czy też próby odnalezienia się księży w zmieniającej się rzeczywistości.

Uczestnicy wysłuchali także wystąpienia dr Ewy Porady, współautorki przygotowanych przez Komisję materiałów formacyjnych dla rodzin.

Część wykładową równoważył czas na wspólną modlitwę oraz dyskusje, podczas których dzielono się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem. Uczestnicy odwiedzili także m.in. Gdańsk, gdzie podczas wspólnej Mszy św. modlili się pod przewodnictwem abp. Tadeusza Wojdy, metropolity gdańskiego.

Kolejne spotkanie dyrektorów odbędzie się na terenie archidiecezji krakowskiej w marcu 2024 r.

Komisja Duszpasterstwa KEP/ BP KEP