W dobie wielu kryzysów wywołanych nie tylko pandemią, członkowie Rady ds. Apostolstwa Świeckich rozmawiali m.in. o niektórych inicjatywach podejmowanych obecnie w Kościele przez ludzi świeckich, których celem ma być reforma Kościoła. W posiedzeniu Rady wziął udział rzecznik Episkopatu, ks. Leszek Gęsiak SJ.

W ostatnim czasie w mediach sporo kontrowersji wywołały postulaty Kongresu Katoliczek i Katolików, oddolnej inicjatywy głównie osób świeckich, które poszukują odpowiedzi na pytania o przyszłość Kościoła w Polsce. Przedstawiciele Kongresu zostali zaproszeni na spotkanie Rady Apostolstwa Świeckich KEP, które miało miejsce w sobotę, 24 kwietnia, by opowiedzieć o idei Kongresu i podzielić się swoim widzeniem najbardziej palących problemów w Kościele i sposobów ich rozwiązywania.

W trakcie ożywionej dyskusji członkowie Rady, wysłuchawszy opinii Gości, przypomnieli min., że w Kościele w Polsce od dawna istnieje wiele ruchów, zrzeszających osoby świeckie, którym także zależy na prawdziwej odnowie Kościoła, a które swą działalność mocno opierają na żywej, osobistej łączności z Chrystusem, wierności Ewangelii i współpracy z Biskupami. Członkowie Rady zwrócili ponadto uwagę, że – ich zdaniem – pośród tematów poruszanych w grupach roboczych, działających w ramach Kongresu, brakuje kwestii ochrony życia.

W spotkaniu Rady brał również udział rzecznik KEP, ks. Leszek Gęsiak SJ, który m.in. przedstawił członkom Rady swoją wizję współpracy KEP z mediami.

Podczas sobotniego spotkania omawiano także przygotowywane przez Radę inicjatywy, m.in. sympozjum poświęcone Prymasowi Tysiąclecia oraz Forum dla liderów katolickich wspólnot, ruchów i stowarzyszeń.

Rada ds. Apostolstwa Świeckich / BP KEP