W dniach 14-16 września br. odbyło się w Przemyślu doroczne spotkanie rzeczników diecezjalnych. Jego celem była wymiana doświadczeń w pracy z mediami oraz wspólna modlitwa w intencji pracowników środków społecznego przekazu.

Spotkanie rzeczników rozpoczęło się Mszą św. w Collegium Marianum Centrum Formacji Ruchu Światło-Życie archidiecezji przemyskiej pod przewodnictwem abp. Józefa Michalika. Podczas Eucharystii rzecznicy modlili się m.in. o pokój za naszą wschodnią granicą z okazji przypadającego w święto Podwyższenia Krzyża Świętego Dnia Modlitw za Ukrainę.

Sesje robocze, które dotyczyły m.in. wewnętrznej wymiany informacji oraz aktualnych wyzwań Kościoła w Polsce w zakresie komunikacji medialnej, przeplatane były wizytami w miejscach pielgrzymkowych. Drugiego dnia rzecznicy udali się do Komańczy, miejsca internowania kard. Stefana Wyszyńskiego, gdzie w klasztornej kaplicy sprawowali Mszę św. i modlili się przy relikwiach Prymasa Tysiąclecia. W Eucharystii zawierzyli Bogu pracowników mediów przed zbliżającym się Dniem Środków Społecznego Przekazu, który w Kościele w Polsce obchodzimy w trzecią niedzielę września.

Rzecznicy pielgrzymowali również do Kalwarii Pacławskiej, gdzie we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej modlili się w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej oraz nawiedzili grób sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca.

Ostatniego dnia rzecznicy odwiedzili dworzec kolejowy w Przemyślu, gdzie mieli okazję zapoznać się z pomocą udzielaną przez Caritas przybywającym do Polski uchodźcom z Ukrainy. Spotkanie zakończyła Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem abp. Adama Szala, metropolity przemyskiego.

BP KEP